Nyheter

Under arbete

  • ÖREBRO. Källan Är – ett porlande vattendrag binder samman källan med tre segel i glas, som ser ut att röra sig i vinden och ändrar färg beroende på dess vinkel mot ljuset. Magin i verkets rörelser börjar redan under mark, där vattnet springer ur en tank i källaren på Campus USÖ och en kraftfull motor driver de rörliga delarna i verket. Bilder från transport, montering och prov av vattenflödet.Läs mer

Från våra vänner

Tillfälliga projekt

  • STOCKHOLM. Simon Starlings tillfälliga projekt Loft Lift (Stacked) på Skeppsholmen är en utveckling av Loft Lift för H + i Helsingborg. Ett offentligt, tillfälligt konstprojekt 11 december 2013–1 januari 2014.Läs mer

Permanent konst

  • UPPSALA. Som ett slags observatorium, eller stationär filmkamera med flera linser, bjuder Tidsglänta in dig till att skapa dina egna visuella berättelser om det som finns omkring dig.Läs mer

Ny publikation

  • Framtidens offentliga miljöer har stått i fokus i regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer som under perioden 2010–2013 genomförts av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum. Se filmen Rummen mellan husen, videodokumentationen av konferensen Hur utformas framtidens offentliga miljöer? och ladda ner publikationen Konsten att gestalta offentliga miljöer – Samverkan i tanke och handling.Läs mer