På gång

 • Livet mellan bostadshusen då?

  När historiskt många bostäder planeras har livsmiljöerna mellan husen blivit en akut fråga. Allt fler ser gestaltningens potential genom offentlig konst, arkitektur, kulturarvsfrågor och sociala dimensioner. Två samtal om boendemiljöer och gestaltning 6 juli i Visby! Läs mer

Bokhandel

 • Statens konstråd producerar böcker och publikationer på teman som hämtas direkt från vår verksamhet.

  Gå till vår bokhandel

Permanent konst

Tillfälliga projekt

 • Bild på Annika Erikssons verk Övning inför ett Phsykodrama.

  Övning inför ett psykodrama

  Annika Eriksson

  Annika Erikssons kortfilm Övning inför ett psykodrama är andra delen i Statens konstråds serie Industrisamhälle i förändring som utgår från en av vår tids största samhällsförändringar – övergången från den högindustriella epoken till idag.Läs mer

Stadsutveckling

 • Det offentliga rummet

  Inom Stadsutveckling undersöker vi hur gestaltningen av gemensamma miljöer kan stärkas i planering och byggande genom samverkan mellan olika yrkesgrupper och medborgare. Här hittar du filmer och böcker som ger exempel på hur vi arbetar.Läs mer