På gång

 • Bild på tre människor under inspelning av Övning inför ett psykodorama (Honey, Honey) av Annika Eriksson

  Cherinet och Eriksson på Moderna Museet

  Just nu visar Moderna Museet separatutställningar med Loulou Cherinet och Annika Eriksson i Stockholm och Malmö. Båda konstnärerna har nyligen producerat konstprojekt tillsammans med Statens konstråd.Läs mer

Bokhandel

 • Statens konstråd producerar böcker och publikationer på teman som hämtas direkt från vår verksamhet.

  Gå till vår bokhandel

Permanent konst

Tillfälliga projekt

 • Bild på Annika Erikssons verk Övning inför ett Phsykodrama.

  Övning inför ett psykodrama

  Annika Eriksson

  Annika Erikssons kortfilm Övning inför ett psykodrama är andra delen i Statens konstråds serie Industrisamhälle i förändring som utgår från en av vår tids största samhällsförändringar – övergången från den högindustriella epoken till idag.Läs mer

Stadsutveckling

 • Det offentliga rummet

  Inom Stadsutveckling undersöker vi hur gestaltningen av gemensamma miljöer kan stärkas i planering och byggande genom samverkan mellan olika yrkesgrupper och medborgare. Här hittar du filmer och böcker som ger exempel på hur vi arbetar.Läs mer