Ansökningar

Statens konstråd är en av Sveriges största producenter av konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer. Vi producerar tillfälliga projekt i gemensamma rum, permanenta konstprojekt i samarbete med fastighetsägare som bygger för staten, stadsutvecklingsprojekt i samarbete med bland annat kommuner och privata fastighetsägare samt konstkollektioner för statliga myndigheter. Vi arbetar också aktivt med råd och anvisningar till myndigheter och fastighetsägare om vård av statlig konst.

Permanent konst

Fastighetsägare som bygger om och nytt för statliga myndigheter kan samarbeta med Statens konstråd kring permanenta och platsspecifika konstnärliga gestaltningar.

Mer om och ansök om permanent konstnärlig gestaltning

Konstkollektioner

Statliga verksamheter kan ansöka om unika konstkollektioner till sina lokaler vid ombyggnationer och flytt.

Mer om och ansök om en konstkollektion

Vård av konst

Konstrådet ger allmän information och anvisningar till konstansvariga på statliga myndigheter kring deras vård av inköpt statlig konst och ger råd till fastighetsägare och andra aktörer kring vård och förvaltning av byggnadsanknuten konst som är beställd genom Statens konstråd.

Mer om vård av konst

Tillfälliga projekt

Från och med 2014 utvecklar Statens konstråd den nya verksamhetsgrenen tillfälliga projekt. Dessa projekt initieras av Konstrådet, och genomförs på olika platser i landet. Vid enstaka tillfällen kan Konstrådet gå in som samarbetspart i projekt som initierats externt, men då alltid i ett tidigt stadium och innan det slutliga projektet är formulerat.

För mer information, kontakta curatorerna Edi Muka eller  Lisa Rosendahl.

Stadsutveckling

Projekt inom stadsutveckling har hittills genomförts i samarbete med kommuner, landsting och privata fastighetsägare.

Till den nya regeringssatsningen Konst händer söker Statens konstråd platser och situationer i miljonprogrammets områden över landet som boende, civilsamhälle, kommuner eller andra lokala aktörer vill påverka genom offentlig konst. Satsningen Konst händer bygger på invånarinflytande och ska omfatta 7-12 platser. Från 18/1 går det att ge förslag genom ansökan om samarbete. Ansök här!

För mer information kontakta joanna.zawieja@nullstatenskonstrad.se, ansvarig för stadsutveckling.

Ansökan om uppdrag

Ansökan om uppdrag avslutas 1 maj 2014. Under de senaste åren har Statens konstråds projekt i statliga miljöer minskat i antal. På grund av detta avslutar vi den 1 maj 2014 vårt arkiv för ansökan om uppdrag av byggnadsanknutna konstprojekt.

För frågor om arkivet och tidigare inlämnat material, kontakta Anna Lindholm.

Toppbild – Agneta Flock - Det ska växa - Sametsdjungel, Foto: Ricard Estay