Blanketter

 
På respektive blankett finns instruktioner för hur du fyller i dem. Ladda ner de blanketter du behöver nedan, eller alla blanketter i ett paket (zip, 1.7 MB)

Skriv ut varje sida i blanketten på ett eget papper, undvik alltså dubbelsidig utskrift, för att förenkla registrering och arkivering.

Skicka ifylld blankett till:
Statens konstråd
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm

Ansökan om samarbete avseende permanent, byggnadsanknuten konst

Blanketten används av fastighetsägare för att söka samarbete med Statens konstråd avseende byggnadsanknuten konst vid ny/ombyggnationer. Byggnadsanknuten konst definieras som fast tillbehör till byggnaden. Den byggnadsanknutna, platspecifika konsten ägs samt vårdas och förvaltas av fastighetsägaren.

För frågor, kontakta projektsamordnare och arkivarie.

Ladda ner

Ansökan om samarbete avseende byggnadsanknuten konst (pdf, 291 kB. Uppdaterad 1 augusti 2014)

Konstansökan för statliga myndigheter

Blanketten används av statliga myndigheter för att ansöka om en ny konstkollektion och/eller översyn/komplettering av en befintlig konstkollektion vid ombyggnad, renovering eller flytt till nya lokaler.

Intresset för konst på statliga arbetsplatser är mycket stort. Vi prioriterar byggnader och miljöer med hög offentlighet där konsten får stor synlighet samt verksamhet riktad till barn och unga. Därför kan vi tyvärr inte garantera att alla inkomna konstansökningar kan tillmötesgås.

Ansökningstider för konstkollektioner

OBS! Informera konstansvarig på er myndigheten innan ni skickar in ansökan.

För frågor, som t.ex. uppgift om konstansvarig för er myndighet och kontonummer i Konstdatabasen, kontakta samordnare för konstansökningar.

Ladda ner

Konstansökan för statliga myndigheter (Uppdaterad 9 februari 2016)

Myndighetens beslut om konstansvarig

Blanketten används av statliga myndigheter för att redovisa beslut om konstansvarig till Statens konstråd. Konstansvarig har huvudansvar för organisation och genomförande av myndighetens inventering, registrering och rapportering av statlig konst till Statens konstråd, i enlighet med ”Förordning (1990:195) om vård av statens konst”.

Mer om att vara konstansvarig för en myndighet

Ladda ner

Blankett Myndighetens beslut om konstansvarig (pdf 144kb uppdaterad 13 december 2016)

Grundinventering och registrering i Konstdatabasen

Varje myndighet ska grundinventera och digitalfotografera sitt innehav av statlig konst. När inventeringen är genomförd ska uppgifterna och de digitala bilderna på konstverken registreras i Konstdatabasen.

Mer om inventering och Konstdatabasen

Ladda ner

Inventeringsformulär avsett för grundinventering av ett konstverk (Uppdaterad 6 augusti 2015)

Grundinventering och registrering av statlig inköpt konst (Uppdaterad 6 augusti 2015)

Begäran om hävt ansvar för statlig konst

Statens konstråd fattar beslut om transport av de konstverk som ska återlämnas på våra tilldelningsmöten som hålls sex gånger om året. Transportören kontaktar därefter sökande myndighet för att bestämma datum för hämtning. Kostnaden för transport samt eventuell mellanlagring hos transportören faktureras sökande myndighet.

Beslut om hävt ansvar för de återlämnade konstverken meddelas myndigheten per brev efter att konstverken har inkommit till Statens konstråds lager och inventerats.

OBS! Med blanketten ska det även finnas en lista över vilka verk begäran gäller. Här kan en excel-lista skrivas ut från Konstdatabasen.

För frågor, kontakta samlingsregistrator.

Ladda ner

Begäran om hävt ansvar för statlig konst (Uppdaterad 9 februari 2015)

Begäran om överfört förvaltningsansvar för statlig konst

Blanketten används av statliga myndigheter för att meddela Statens konstråd att förvaltningsansvaret för statligt ägd konst ska överföras till en ny statlig myndighet.

Överfört förvaltningsansvar för statlig konst kan till exempel vara aktuellt när en myndighet avvecklas och uppgår i en annan statlig myndighet, eller när en myndighet övertar lokaler med statlig konst av en annan myndighet.

Beslut om överfört vård- och förvaltningsansvar fattas normalt inom 4–6 veckor.

För frågor, kontakta administrativ chef.

Ladda ner

Begäran om överfört förvaltningsansvar för statlig konst ( Uppdaterad 1 augusti 2014)

Tillfälliga projekt

Mer om tillfälliga projekt och hur de initieras

Stadsutveckling

Mer om hur projekt för stadsutveckling initieras

Ansökan om uppdrag

Ansökan om uppdrag har upphört.

Toppbild – Gabriel Lester - Twirl, Foto: Gouwei Yang