Konstkollektioner

Konst skapar dynamiska och kreativa arbetsplatser för anställda och besökare. Statens konstråd producerar konstkollektioner för svenska myndigheter, exklusivt utformade för varje myndighet och lokal. Vår målsättning är att konsten får en framträdande plats i utformningen av samhällets offentliga rum.

En konstkollektion kan innehålla måleri, skulptur, grafik, fotografi, konsthantverk och videokonstkonstverk. Den rymmer ofta både 1900-tals konst och samtidskonst. Statliga myndigheter kan ansöka om konstkollektioner för de gemensamma delarna av verksamheten – som entré, reception, bibliotek, konferensrum, matsal, och servicekontor – vid ombyggnad, nybyggnad eller flytt till nya lokaler. För myndigheter som har en konstkollektion görs alltid en översyn av denna av Statens konstråd innan ny kollektion planeras.

Intresset för konst på statliga arbetsplatser är mycket stort. Vi kan därför inte garantera att alla konstansökningar verkställs. Ansökningar för byggnader och platser med hög offentlighet, där konsten får stor synlighet i samhället, prioriteras.

Hur ansöker man?

Ansökan görs på blanketten Konstansökan för statliga myndigheter och undertecknas av ansvarig verksamhetschef. På blanketten skall det framgå vem som är kontaktperson och vem som är konstansvarig på myndigheten.

Konstrådet tillsätter en konstkonsult inom 6 – 8 veckor efter att ansökan har inkommit. Konstkonsult tar fram kollektionen i samråd med en arbetsgrupp hos myndigheten (som vanligtvis består 2 – 3 personer) med mandat att fatta beslut om urval och placering. Beroende på konstkollektionens omfattning är konsten i regel på plats efter 6 – 12 månader. Konstkonsulten kan presentera den nya konstkollektionen för personalen.

Blanketter

Konstansökan för statliga myndigheter

Beslutsmöten 2017, sista ansökningsdatum:

  • 23 januari
  • 27 mars
  • 29 maj
  • 28 augusti
  • 16 oktober
  • 4 December (Gäller enbart återlämning av konst)

Vad kostar det?

Statens konstråd sammanställer konstkollektionen, planerar hängning och beställer skyltar. Ansökande myndighet bekostar transport av konstverken från Statens konstråd till de egna lokalerna. Konstrådet beställer transporten och ansvarar för att konstkollektionen och tillhörande skyltar monteras estetiskt och stöldsäkert. Myndigheten ansvarar för att det finns en tekniker/vaktmästare som kan assistera vid upphängning, och för eventuella kostnader för externa teknikertjänster. Omhängningar samt omramningar bekostas av myndigheten.

När konstverken är placerade skickar Statens konstråd en kvittens för underskrift samt anvisningar för vård av konstverken. Myndigheten har vård- och förvaltningsansvaret för konsten när kollektionen är placerad. Läs mer (länk vård av konst).

För mer information, kontakta Anders Olofsson

Toppbild – Foto: Ricard Estay