Permanent konst

 
Statens konstråd arbetar nära konstnärer för att skapa stimulerande och kreativa offentliga rum. Fastighetsägare som bygger om eller nytt för statlig verksamhet kan samarbeta med oss om konstnärlig gestaltning. Konstrådet leder och helfinansierar i regel projekten, som sker i nära samverkan med fastighetsägare, arkitekter och brukare.

Installationer och ljusverk, skulpturer, måleri och ljudkonst – genom permanent, platsspecifik konst i offentliga miljöer som universitet, högskolor, domstolar, stationshus och regeringsbyggnader skapar vi kvalitativa och dynamiska offentliga miljöer. Konstrådet tillför också konstnärlig gestaltning i stängda miljöer som ungdomshem och kriminalvårdsanstalter.

Hur ansöker man?

Ansökan görs så tidigt som möjligt i byggprocessen av fastighetsägaren på blanketten ”Ansökan om samarbete avseende byggnadsanknuten konst”. På blanketten skall det framgå vilka som är kontaktpersoner och vilka tidsramar som gäller. Ritningar och annat relevant underlag kan med fördel skickas med. I samråd med fastighetsägaren, brukarrepresentanter, arkitekt och andra berörda parter beslutar Statens konstråd plats eller miljö för gestaltningen, enas om upphandlingsförfarande och konstnärsval samt godkänner konstnärens skissförslag.

Alla fastighetsägare som bygger, äger eller förvaltar byggnader med statlig verksamhet kan ansöka om samarbete.

Blanketter

Ansökan om samarbete avseende byggnadsanknuten konst

Vad kostar det?

Statens konstråd bekostar projektledarens arbete och produktionen av konstverket. Fastighetsägaren bekostar eventuella monterings- och anläggningskostnader.

För mer information, kontakta Klara Wahlström

När konstverket är färdigt och slutbesiktigat tar fastighetsägaren över ägandet och ansvaret för vård och förvaltning av den konstnärliga gestaltningen. I samband med kvittering av konstverket får fastighetsägaren även konstnärens skötselanvisningar för konstverket av Statens konstråd.

Läs mer om vård av konst

Toppbild – Gösta Wallmark - Gul Vägg, Foto: Ricard Estay