Statlig inköpt konst

5 oktober, 2018

Statens konstråd är med stöd av förordning om vård av statens konst (SFS nr: 1990:195) tillsynsmyndighet över statliga myndigheters vård av statens offentliga konstsamling. Tillsynsverksamhetens syftar till att kontrollera och stödja myndigheternas arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda skador, förluster och stölder. Tillsynsverksamheten samordnas med Statistiska centralbyråns allmänna register över statliga myndigheter och omfattar alla myndigheter och statliga organ som innehar statlig inköpt konst

Program Samtidskonstdagarna förkonferens i Kiruna

17 augusti, 2018

I programmet för Samtidskonstdagarna förkonferens i Kiruna får du ta en tjuvtitt på Kristallen och Konstmuseet i Norr, besöka Sametinget samt höra mer om Institutet för rymdfysik.

Så går vi vidare med utlysningarna för Kunskapsnav offentlig konst

29 juni, 2018

Kommuner och fastighetsägare som ansökt om utlysningen Första gången – steget vidare kommer att få ett svar under juli månad. För de som ansökt om Konst i stadsutveckling ges ett första svar om de går vidare under samma tid och ett slutgiltigt svar i augusti. Svar på utlysningen Lokala konstprojekt ges i augusti.