Djupt berörda Nobelpristagare besöker Gravitational Ripples på Djurgården

Under tisdagen (12 december) besökte årets Nobelpristagare i fysik platsen där konstverket och minnesvården över flodvågskatastrofens offer 2004 skapas. Konstnären Lea Porsager har utgått ifrån Einsteins teorier om hur gravitationsvågor kan förändra tid och rum. 

Einsteins fenomen är ämnet för årets Nobelpris i fysik. Rainer Weiss, Barry C Barish och Kip S Thorne tilldelades fysikpriset då de lyckats uppmäta gravitationsvågor, hundra år efter Einsteins förutsägelser. Nyheten om denna upptäckt inspirerade Lea Porsager i arbetet med att ta fram en skiss för minnesvården.

Lea Porsager och representanter för de anhöriga i juryn, Statens konstråd, Statens fastighetsverk och Kungliga Djurgårdens förvaltning tog emot och visade verket för pristagarna.

– Det var ett starkt möte för alla som deltog, för konstnären, pristagarna och oss andra. Nu ser vi fram emot att färdigställa en vacker och värdig minnesplats, säger Lotta Mossum, curator på Statens konstråd.

På platsen för minnesvården, strax intill Thielska galleriet på Djurgården, formas just nu en dubbelspiral av jordvallar som stiger upp ur marken. Samma typ av dubbelspiral återfinns överallt i naturen, i galaxer, i snigelhus och i solrosor. Vallarna kommer att täckas av vildväxande gräs och lila blommor. Över 80.000 lökar har planterats för att blomma i olika utföranden under stora delar av året. Minnesvården kommer att förändras i samklang med naturen runt om. Här kommer besökare och anhöriga att kunna sitta ner, beröras, minnas, samtala eller bara vara.

Bakom idéförslaget står den danska konstnären Lea Porsager. Medarbetare; Søren Assenholt, Rasmus Strange Thue Tobiasen, och Synnøve B. Brøgger.

Invigningen av Gravitational Ripples är planerad till sommaren 2018.

Läs mer om tävlingen Minnesvård för flodvågskatstrofen 2004 och Gravitational Ripples.