Ett år. 15 platser. 18 konstnärer.

Ett år. 15 platser. 18 konstnärer.
Konsten intar de gemensamma rummen.
Se allt hos oss!

Under tre dagar visar och berättar vi om alla de konstverk vi har invigt över landet under 2015.
Dessutom visar vi hela Annika Erikssons videoverk Övning inför ett psykodrama. Andra delen i Statens konstråds serie om industrisamhället i förändring. En av vår tids största samhällsomvandlingar.

Tid: 15-17 januari kl 12-16
Plats: Hälsingegatan 45, Stockholm.
Fri entré!

Öppningskväll torsdag 14 januari kl 17-20
Samtal om verken och om Statens konstråds satsningar inför 2016.

18-18:15  Tre konstnärer & tre curatorer
Lina Selander & Peter Hagdahl
Loulou Cherinet & Edi Muka
Annika Eriksson & Lisa Rosendahl

19-19:15  Inblick i 2016
Industrisamhälle i förändring: en serie om Sverige
Konst i miljonprogramsområden: nu börjar det!
Två stora konstnärstävlingar

Välkommen!