Konst gör skillnad i miljonprogrammet

I miljonprogrammet och med projektet Konst händer arbetar vi tillsammans med invånarna för att skapa offentlig konst – på invånarnas initiativ. Samtidigt utvecklar vi metoder för invånarinflytande. Det kan vara allt ifrån ett spel där hela stadsdelen deltar, fotbollsklubben som gjorde en konstfilm med hiphop-estetik och ungdomsgården som syns bättre med ett 45 meter långt ljuskonstverk till det rivningshotade kulturhuset som markerar sin betydelse genom en lysande näsa.
– Vi har verkligen märkt att konst gör skillnad i de här projekten. Engagemanget på många platser är enormt. Boende, nätverk och organisationer med djup kunskap om sitt bostadsområde som tidigare kanske inte har uppmärksammats eller tillvaratagits tillräckligt är de som nu är med och driver de här projekten. Det är jätteroligt för oss som myndighet att kunna arbeta på det sättet, säger Lena From, konstprojektchef på Statens konstråd.
Under årets Almedalsvecka talar vi om hur konst kan vara en del av ett inkluderande samhälle och skapa gemenskap (se programmet för Almedalsveckan här intill).

Här nedan kan du se exempel på konstprojekt som har gjort skillnad inom projektet Konst händer: 

 

 

Holma: Rätt till den egna berättelsen

KONST HÄNDER HOLMA
Projektort: Malmö
Samarbetspart: HUR – samhällsentreprenören
Konstnär: Roxy Farhat

Flera av Konst händers projekt handlar om ungas vilja att återta makten över den egna berättelsen. Genom konstnärligt arbete vill de få inflytande och möjlighet att berätta sin egen historia. En motvikt till mediernas – som många uppfattar det – ensidigt negativa bild av förortens unga. Ett exempel är HUR (Hyllie ungdomsråd – samhällsentreprenören) som arbetar i Malmöstadsdelen Holma. Medlemmarna verkar för att stärka ungdomar, skapa engagemang och sprida glädje, inte minst genom fotbollsturneringen HUR-Cupen som arrangeras varje år. Ett starkt önskemål från HUR var att arbeta med film och hiphopestetik. Idag har de tillsammans med konstnären och filmaren Roxy Farhat producerat en konstnärlig dokumentärfilm om sitt arbete. Filmen hade internationell premiär på Southbank Center i London 2017, Sverigepremiär på Malmö konstmuseum hösten 2017 och turnerar i Sverige 2018, bland annat till Järvaveckan.
– Att jobba med en konstnär och ett filmteam gav alla ett annat självförtroende och mer makt att skapa på egen hand, säger HUR:s grundare Reabaz Asaad.
– Filmen visar hur viktigt det kan vara att organisera sig och ge unga ägandeskap över sina liv. Alla kan vara positiva förebilder. Och det behövs, särskilt i socioekonomiskt svaga områden. Vi har en dröm att den ska visas på alla högstadie- eller gymnasieskolor i hela Sverige. Det vore helt galet. Men det är vad vi vill. Vi siktar på det nu.

Jordbro: Platser för möten

KONST HÄNDER JORDBRO
Projektort: Haninge
Samarbetspart: Jordbro världsorkester, Blå vägen, Fritidsgården Ung 137, Haninge kommun
Konstnär: Muf architecture/art

Behovet av en plats att träffa andra, umgås och göra saker tillsammans finns i alla bostadsområden. Av Statens konstråds mottagna 153 förslag till samarbeten inom Konst händer, handlade de flesta just om längtan efter mötesplatser. Jordbro Kultur- och föreningshus är ett exempel men sticker också ut i sammanhanget. Här fanns redan en mötesplats. Frågan löd i stället: Går det att bevara den? Jordbro står inför en större stadsomvandling. Diskussion pågår om vad som ska hända med huset som i ett svenskt sammanhang är unikt. Det här kulturhuset präglas av de boendes engagemang och bredden av aktiviteter. Här finns replokaler, verkstäder, provbyggen och återbruk. Ett levande hus för produktion och eget skapande. För att framhålla kulturhusets egenart och speciella atmosfär ville de aktiva i huset rikta ljuset mot allt som sker där och se till att det får plats i ett nytt kulturhus om det gamla rivs. Ett samarbete inleddes med lokala konstnärer och det brittiska feministiska konst- och arkitekturkollektivet muf. Arbetet har lett till flera offentliga konstinstallationer och en månadslång festival. Mitt i centrum har en slocknad lyktstolpe omvandlats till en lysande näsa. Konstverket är gjutet i glasfiber och löser ett vardagsproblem genom att kasta ljus på kulturhusets entré. ”Kulturhuset mitt framför näsan” syns tydligare nu. Verket föreslår att framtiden redan är här.
Projektet visas i Arkdes utställning Public Luxury hela 2018.

 

Tynnered: Ökat invånarinflytande

KONST HÄNDER TYNNERED
Projektort: Göteborg
Samarbetspart: Fritidsgården Tyrolen, Trygg vacker stad, Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg
Konstnär: Aleksandra Stratimirovic

De unga på fritidsgården Tyrolen ville arbeta med konst för att öka tryggheten i området. Men de ställde ett villkor: De ville fatta alla beslut själva. Inga representanter för kommunen fick sitta i projektgruppen.
– Ljuslinje för Tyrolen symboliserar att det går att åstadkomma någonting. Att det finns folk i samhället som lyssnar in och tar ens kunskap på allvar. Många vill göra saker och ting bättre. Det här blir en påminnelse om det, säger Nayma Nzori då hon beskriver konstverket och arbetet med Konst händer.
På många av de platser där Konst händer äger rum finns en önskan att genom konstnärligt arbete påverka den gemensamma miljön. Så även i Tynnered, Göteborg, där Tyrolen ligger. Stadsdelen led av bristande underhåll. Det kändes otryggt att gå till och från fritidsgården och entrén syntes knappt. De unga hade genom egna trygghetsvandringar redan kartlagt var behoven av förbättringar var som störst. Behoven var många så det blev viktigt att ringa in kärnfrågan. I gemensamma workshops beslutades att lägga fokus på entrén. Konstnären Aleksandra Stratimirovic kopplades in i arbetet och utgick från Tyrolens önskan om ett konstverk med mycket ljus och färg. Halvvägs in i arbetet kom en inbjudan från Göteborgs stad. Ville de unga medverka som experter i arbetet med att rusta gångstråken och parken i området? Svaret blev ja – och de ville ta med sin konstnär. Samarbetet utökades. Idag sträcker sig det 45 meter långa ljuskonstverket Ljuslinje för Tyrolen utmed fritidsgårdens hela fasad. Staden har bland annat skapat en park och rustat gångstråken som fått konstnärligt bearbetad belysning.

Fakta/Äga rum och Konst händer

Konst händer är en del av regeringssatsningen Äga rum, en satsning på konst- och kulturverksamheter i vissa bostadsområden. Ansvaret för regeringssatsningen delas mellan Statens konstråd och Kulturrådet. Satsningen utgår från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Statens konstråds främsta uppdrag inom satsningen är att producera exempel på offentlig konst. Kulturrådets främsta uppdrag är att fördela ekonomiska bidrag till kulturella initiativ som sökt via kulturradet.se.

Läs mer om Konst händer