Forskningsprojekt om bevarandet av 1900-talets offentliga konst

1900-talets offentliga konst är ett antikvariskt område som Statens konstråd 2011-2013 undersökte i forskningsprojektet Offentlig konst – Ett kulturarv, med stöd från Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) för kulturmiljöområdet och det moderna samhällets kulturarv.

Projektet initierades av Statens konstråd och genomfördes i samarbete med Skissernas museum vid Lunds universitet, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

25 fallstudier runt om i Sverige
Det treåriga forskningsprojektet resulterade i boken Offentlig konst – Ett kulturarv, en kartläggning av lagar och regelverk kring ägande, förvaltning och tillsyn samt antikvariska, ekonomiska och juridiska aspekter. I boken finns även 25 fallstudier av olika offentliga konstverk och miljöer från 1920 till 1990-tal, allt från simhallar, torg och t-banestationer till skolor och begravningskapell. Fallstudierna representerar den offentliga konstens mångfald och komplexitet. Nils Dardels målning John Blund på Stockholms stadsbibliotek, Pierre Olofssons färgsättning av bostadsområdet Thule i Kiruna, Alexander Calders L’un des nôtres i Lund, Siri Derkerts Ristningar i naturbetong på Östermalmstorgs tunnelbanestation, Torsten Billmans fresk Samhällsutveckling i Folkets hus i Gävle och Randi Fisher muralmålning i Seminarieskolan i Landskrona är visar på olika utmaningar och möjligheter att vårda och hantera detta kulturarv.

Bidrar till ökad kunskap
Boken är idag kurslitteratur inom kulturmiljö- och konstutbildningar på flera universitet och bidrar till att ökad kunskap om konst och kulturmiljövård i Sverige, en grundförutsättning för att olika aktörer aktivt och framgångsrikt ska kunna verka för att bevara den offentliga konsten som kulturarv.

Offentlig konst – Ett kulturarv går att köpa hos vår bokhandel.

Beställ boken Offentlig konst och kulturarv Konst och kulturarv