Menu

Curating Context

Vad krävs för att arbeta med konst utanför utställningsrummen? Vilka utmaningar och möjligheter ställs den curatoriella praktiken inför när den går från att curatera en utställning, till att curatera ett helt sammanhang? Det är utgångspunkten för projektet Curating Context som har samlat internationella curatorer och konstnärer i en antologi och ett seminarium. Beställ antologin och se presentationer från seminariet här.

Curatera utanför utställningsrummet
Samtidskonsten visas och produceras allt oftare utanför utställningsrummen i specifika sammanhang. Enskilda konstnärer, små dynamiska konstaktörer, förnyade organisationer för offentlig konst, stora museer och biennaler producerar projekt som agerar i en bredare kontext än utställningsrummet.

Kontexten påverkar
Att curatera dessa projekt kräver helt andra kunskaper och färdigheter än de som behövs för att göra utställningar i konstrum. Här sker varje projekt i ett nytt sammanhang. De uppstår i relation till publiken och dess betydelse färgas och förändras av den omgivande kontexten. Projekten kräver specifika förutsättningar och därför blir produktionen och ingående samarbeten ofta en integrerad del av curaterandet. Samtidigt kan en politisk händelse plötsligt förändra betydelsen av ett konstverk. Under senare år har dessa expanderade curatoriella metoder också överförts till andra områden som juridik, stadsutveckling och samhällsbyggnad.

Curating Context
Består av två delar: en antologi och ett seminarium. Syftet med projektet är att fler ska kunna ta del av de samtal som pågår mellan curatorer och konstnärer i området. Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd, har samlat experter och praktiker från olika länder för att dela dem med fler. Curating Context är en del av Statens konstråds arbete med att utveckla och sprida kunskap om offentlig konst.

ANTOLOGIN CURATING CONTEXT

Beställ Curating Context här
Språk: engelska

Contributors: Grégory Castéra, Claire Doherty, Elvira Dyangani Ose, Suzanne Lacy, Raimundas Malašauskas, Magdalena Malm, María Mur Dean, RAQS Media Collective, Jessica Segerlund, Nato Thompson, and Joanna Zawieja.

Curating Context – Beyond The Gallery And Into Other Fields
Curating Context describes a field where the curatorial practice is extended beyond curating exhibitions into working with entire contexts. It articulates the why and how of curating art projects that gain their meaning in relation to a surrounding context, or which need a specific structure in order to play out. In this practice, curatorial considerations are interwoven with the production, and the intentions of artists and curators lead the way rather than institutional structures.

The texts and conversations in this book reflect on how these curatorial methodologies not only situate works in different places, but also transfer curatorial methods into other fields, such as the contexts of law, urban development, and constructions of the civic. This exciting curatorial approach where each project sets new demands, requires very specific skills rarely taught in curatorial programs. Curating Context is an attempt to share a sustained conversation among practitioners in the field.

Se presentationerna från seminariet här

Här kan du se delar av de svenska och internationella curatorernas föreläsningar och samtal
Språk: engelska

Seminariet Curating Context ägde rum på Kungl. Konsthögskolan 21 mars 2017. Läs programmet.

Medverkande
Grégory Castéra, konstnärlig ledare, Council, Paris
Claire Doherty, konstnärlig ledare, Situations, Bristol
Filip Jovanovski och Ivana Vaseva, konstnärliga ledare Akto Festival, Skopje
Sophie Goltz, stadscurator, Hamburg
Edi Muka, curator, Statens konstråd, Sverige
María Mur Dean, konstnärlig ledare, consonni, Bilbau
Helena Papadopoulos, konstnärlig ledare, Radio Athenes, Athen
Joanna Zawieja, arkitekt stadsutveckling, Statens konstråd, Sverige
Moderator: Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd, Sverige

Tack till
Seminariet producerades av Statens konstråd i samarbete med Kungl. Konsthögskolan och Akademin Valand och Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.