Menu

Minnesvård för flodvågskatastrofen 2004

Den 26 december 2004 drabbades Sydostasien av en av världshistoriens största naturkatastrofer. En kvarts miljon människor miste livet. 543 dödsoffer och cirka 1500 skadade var svenskar. I samband med 10-årsminnet av händelsen bestämde regeringen att skapa en minnesvård efter flodvågskatastrofen i Sverige. Syftet är att hedra minnet av dem som miste livet och skapa en gemensam plats för efterlevande, anhöriga och närstående.

För bästa möjliga gestaltning arrangerar Statens fastighetsverk och Statens konstråd en internationell tävling om utformningen av minnesvården. 10 mars var sista dagen att lämna intresseanmälan för deltagande i tävlingen. Nu inleder vi juryarbetet.

Om tävlingen

Första fasen i projekttävlingen är en prekvalificering. Konstnärer, konstnärsgrupper och konstnärer i samverkan med landskapsarkitekter kan lämna intresseanmälan från 29 januari till 10 mars 2016. Intresseanmälan består av dina meriter och motivering.

Arrangörerna med stöd av juryn väljer sedan ut fem personer eller grupper enligt de kriterier som beskrivs i Inbjudan till tävling. Det är bara dessa fem som får i uppdrag att lämna in förslag på en konstnärlig gestaltning. De fem tävlande får vardera en ersättning på 120 000 kronor exklusive moms, som betalas efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt tävlingsförslag.

Preliminär budget för den konstnärliga utformningen och utformningen av platsen för minnesvården är ca 3,7 miljoner SEK. Beloppet kommer att preciseras i tävlingsprogrammet.

Statens fastighetsverk och Statens konstråd arrangerar tävlingen i samråd med Sveriges Arkitekter.

Juryn

 • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv Statens fastighetsverk (ordförande)
 • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
 • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
 • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
 • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
 • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
 • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
 • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Knapp för att komma till jurysida.

Tidplan

 • Sista dag för frågor till arrangören, 2016-02-19
 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan, 2016-03-10
 • Meddelande till dem som utsetts delta i tävlingen, ca 2016-04-25
 • Utskick av tävlingsprogram, slutet april 2016
 • Separata startmöten med de fem utvalda tävlande, 2:a alternativt 4:e maj 2016 OBS deltagande vid startmöte är obligatoriskt.
 • Inlämning av delredovisning, 2016-06-13
 • Separata genomgångar av kostnadsuppskattning med de fem tävlande (frivilligt deltagande), 2016-06-20 till 2016-06-22
 • Slutinlämning av tävlingsförslag, 2016-08-31
 • Juryns beslut, ca 2016-11-30
 • SFV och Statens konstråd fastställer beslutet
 • Statens konstråd tecknar kontrakt med konstnär, ca 2016-12-15
 • Start projektering, prel. årsskiftet 2016-17
 • Genomförande på plats, prel. juli 2017.
 • Invigning av minnesvården, prel. december 2017.

Sekretess!

Fram till dess tävlingen är avgjord och kontrakt skrivet med den som utses genomföra minnesvården är det hemligt utom för arrangören vilka som lämnat intresseanmälan och vilka som deltagit i tävlingen. Anledningen till detta är att upphandlingssekretess och anonymitet gäller fram till avslutad tävling. Om anonymiteten bryts kan det leda till att tävlingens deltagare diskvalificeras. När Du lämnat in intresseanmälan ska Du alltså inte berätta det för andra och inte heller om Du blivit utvald att delta i tävlingen.

Bakgrund

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

Regeringens utredning

Om arrangörerna

Statens fastighetsverk och Statens konstråd arrangerar tävlingen. SFV är byggherre för minnesvården och ansvarar för planering och genomförande av uppdraget i dess helhet. Statens konstråd är beställare av de delar av uppdraget som innefattar planering och utförande av minnesvårdens konstnärliga del.

Kontakt

Vanja Knocke, projektledare för satsningen, Statens fastighetsverk
Lotta Mossum, projektledare för den konstnärliga produktionen, Statens konstråd