Menu

Minnesvård för flodvågskatastrofen 2004

Den 26 december 2004 drabbades Sydostasien av en av världshistoriens största naturkatastrofer. En kvarts miljon människor miste livet. 543 dödsoffer och cirka 1500 skadade var svenskar. I samband med 10-årsminnet av händelsen bestämde regeringen att skapa en minnesvård efter flodvågskatastrofen i Sverige. Syftet är att hedra minnet av dem som miste livet och skapa en gemensam plats för efterlevande, anhöriga och närstående.

I enlighet med regeringens uppdrag arrangerar Statens fastighetsverk och Statens konstråd en internationell tävling om utformningen av minnesvården. 10 mars var sista dagen att lämna intresseanmälan för deltagande i tävlingen. Intresset att delta var stort och många ansökningar lämnades in. Under våren 2016 valde SFV och Statens konstråd med hjälp av tävlingsjuryn ut fem tävlande konstnärer/konstnärsgrupper som nu arbetar med att utveckla sina tävlingsbidrag. Det vinnande bidraget kommer att offentliggöras i mars 2017.

Om tävlingen

Första fasen i projekttävlingen är en prekvalificering. Svenska och internationella konstnärer, konstnärsgrupper och konstnärer i samverkan med landskapsarkitekter kan lämna intresseanmälan framtill 10 mars 2016. I slutet av våren utsåg arrangörerna med hjälp av tävlingens jury fem enskilda konstnärer eller grupper att få utforma var sitt förslag.

Tävlingsprogrammet som beskriver förväntningarna på minnesvården och de förutsättningar som gäller för projektet – med hänsyn till platsens värden, budget och tidplan – var klart i augusti 2016. Då hade också beslut tagits att inkludera namn på dem som miste livet i katastrofen i minnesvårdens utformning, om de anhöriga så önskar. Eftersom det innebar en ändring jämfört med regeringsrapporten blev tävlingsprocessen något fördröjd.

Vilka som deltar i tävlingen är hemligt fram till dess att en vinnare är utsedd, men de fem förslagen presenteras omkring årsskiftet. Vinnaren offentliggörs i mars 2017 och minnesvården ska invigas våren 2018.

Budget för den konstnärliga utformningen och utformningen av platsen för minnesvården är 7 miljoner SEK. Beloppet är preciserat i tävlingsprogrammet.

Tävlingsprogram minnesvård

Tävlingsprogram Bilaga 1

Statens fastighetsverk och Statens konstråd arrangerar tävlingen i samråd med Sveriges Arkitekter.

Juryn

 • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv Statens fastighetsverk (ordförande)
 • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
 • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
 • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
 • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
 • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
 • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
 • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Knapp för att komma till jurysida.

Tidplan

 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan, 2016-03-10
 • Meddelande till dem som utsetts delta i tävlingen, ca 2016-04-22
 • Utskick av tävlingsprogram, slutet april 2016
 • Separata startmöten med de fem utvalda tävlande, 29/30 aug och 1 sept 2016
 • Offentliggörande av Juryns beslut, mars 2017
 • Start projektering, ca 2017-04-01
 • Genomförande på plats, hösten 2017 till våren 2018.
 • Invigning av minnesvården, maj/juni 2018.

Sekretess!

Fram till dess tävlingen är avgjord och kontrakt skrivet med den som utses genomföra minnesvården är det hemligt utom för arrangören vilka som lämnat intresseanmälan och vilka som deltagit i tävlingen. Anledningen till detta är att upphandlingssekretess och anonymitet gäller fram till avslutad tävling. Om anonymiteten bryts kan det leda till att tävlingens deltagare diskvalificeras. Om Du lämnat in intresseanmälan ska Du alltså inte berätta det för andra och inte heller om Du blivit utvald att delta i tävlingen.

Bakgrund

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

Regeringens utredning

Om arrangörerna

Statens fastighetsverk och Statens konstråd arrangerar tävlingen, som är en projekttävling enligt kap 14, Lagen om offentlig upphandling. SFV är byggherre för minnesvården och ansvarar för planering och genomförande av uppdraget i dess helhet. Statens konstråd är beställare av de delar av uppdraget som innefattar planering och utförande av minnesvårdens konstnärliga del. För framtida skötsel av minnesvården svarar SFV i samarbete med Kungliga Djurgårdsförvaltningen som kommer att sköta växtlighet och mark.

Kontakt

Vanja Knocke, projektledare för genomförande av minnesvården, Statens fastighetsverk
Lotta Mossum, projektledare för den konstnärliga produktionen, Statens konstråd