Menu

Fem förslag på theilska galleriet

Foto: Ricard Estay

Fem förslag på theilska galleriet

Foto: Ricard Estay

Minnesvård för flodvågskatastrofen 2004

Statens fastighetsverk och Statens konstråd har i enlighet med regeringens uppdrag arrangerat en tävling om utformningen av minnesvården. Intresset att delta var stort och många ansökningar lämnades in av svenska och internationella konstnärer. Under våren 2016 valde SFV och Statens konstråd med hjälp av tävlingsjuryn ut fem tävlande konstnärer/konstnärsgrupper.

Se de fem tävlande!

Nu kan alla som önskar se de fem tävlande förslagen på Thielska galleriet på södra Djurgården, 13 – 29 januari eller här på vår webbplats. Vilka som deltar i tävlingen är hemligt fram till dess att en vinnare är utsedd. Det vinnande bidraget blir offentligt i mars 2017.

Namn i Minnesvården

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer att finnas där. De anhöriga måste få avgöra om ett namn ska vara med eller inte. För att de ska kunna ta ställning i lugn och ro är det nu viktigt att så många som möjligt får reda på att möjligheten finns. Information om hur det går till att lämna samtycke till att inkludera namn finns här och på Statens fastighetsverk.

Lämna din syn på förslagen

De som vill kan lämna synpunkter på tävlingsförslagen antingen på Thielska Galleriet under utställningens öppettider, eller per mejl senast 31 januari till tävlingsfunktionär Jenny Nilsson,
jenny.nilsson@sfv.se
.

En sammanställning av synpunkterna kommer att redovisas för tävlingsjuryn.

Vinnaren offentliggörs i mars 2017 och minnesvården ska invigas våren 2018.

OM TÄVLINGEN

Första fasen i projekttävlingen var en prekvalificering. Svenska och internationella konstnärer, konstnärsgrupper och konstnärer i samverkan med landskapsarkitekter kunde lämna intresseanmälan fram till 10 mars 2016. I slutet av förra våren utsåg arrangörerna med hjälp av tävlingens jury fem enskilda konstnärer eller grupper att få utforma var sitt förslag.

Platsen för minnesvården är en södervänd sluttning på södra Djurgården inte långt ifrån Thielska galleriet. Från parkeringsplatsen vid Djurgårdsvägen sträcker sig området nästan ända upp till Prinsessan Märtas väg. Platsen är en del av Nationalstadsparken, och området har stora natur- och kulturvärden.


Tävlingsprogrammet som beskriver förväntningarna på minnesvården och de förutsättningar som gäller för projektet var klart i augusti 2016. Då hade även beslut tagits att inkludera namn på dem som miste livet i katastrofen i minnesvårdens utformning, om de anhöriga så önskar.

Budget för den konstnärliga utformningen och utformningen av platsen för minnesvården är 7 miljoner SEK. Vad som ingår i beloppet är preciserat i tävlingsprogrammet.

Juryn

 • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv Statens fastighetsverk (ordförande)
 • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
 • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
 • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
 • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
 • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
 • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
 • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Knapp för att komma till jurysida.

Tidplan

 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan, 2016-03-10
 • Meddelande till dem som utsetts delta i tävlingen, ca 2016-04-22
 • Utskick av tävlingsprogram, slutet april 2016
 • Separata startmöten med de fem utvalda tävlande, 29/30 aug och 1 sept 2016
 • Offentliggörande av Juryns beslut, mars 2017
 • Start projektering, ca 2017-04-01
 • Genomförande på plats, hösten 2017 till våren 2018.
 • Invigning av minnesvården, maj/juni 2018.

Sekretess!

Fram till dess tävlingen är avgjord och kontrakt skrivet med den som utses genomföra minnesvården är det hemligt utom för arrangören vilka som lämnat intresseanmälan och vilka som deltagit i tävlingen. Anledningen till detta är att upphandlingssekretess och anonymitet gäller fram till avslutad tävling. Om anonymiteten bryts kan det leda till att tävlingens deltagare diskvalificeras. Om Du lämnat in intresseanmälan ska Du alltså inte berätta det för andra och inte heller om Du blivit utvald att delta i tävlingen.

Bakgrund

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

Regeringens utredning

Om arrangörerna

Statens fastighetsverk och Statens konstråd arrangerar tävlingen, som är en projekttävling enligt kap 14, Lagen om offentlig upphandling. SFV är byggherre för minnesvården och ansvarar för planering och genomförande av uppdraget i dess helhet. Statens konstråd är beställare av de delar av uppdraget som innefattar planering och utförande av minnesvårdens konstnärliga del. För framtida skötsel av minnesvården svarar SFV i samarbete med Kungliga Djurgårdsförvaltningen som kommer att sköta växtlighet och mark.

Kontakt

Vanja Knocke, projektledare för genomförande av minnesvården, Statens fastighetsverk
Lotta Mossum, projektledare för den konstnärliga produktionen, Statens konstråd