Menu

Minnesvård för flodvågskatastrofen 2004

Statens fastighetsverk och Statens konstråd har i enlighet med regeringens uppdrag arrangerat en tävling om utformningen av minnesvården. Intresset att delta var stort och många ansökningar lämnades in av svenska och internationella konstnärer. Under våren 2016 valde Statens Fastighetsverk och Statens konstråd med hjälp av tävlingsjuryn ut fem tävlande konstnärer/konstnärsgrupper. I januari 2017 offentliggjordes de fem förslagen och 3 april 2017 presenterade vi det vinnande förslaget.

VINNARE

Gravitational Ripples är det vinnande idéförslaget. Konstnären Lea Porsager står bakom förslaget. Läs mer

Lea Porsager berättar om Gravitational Ripples i en videointervju

Pågående arbete sommaren 2017

Tillsammans med Statens fastighetsverk har vi nu börjat med förberedande arbeten på platsen för minnesvården. I sommar är parkeringen nedanför Thielska galleriet tillgänglig, men det kan vara vissa störningar med maskiner på platsen. Från mitten/slutet av augusti och över vintern 2017/2018 kommer det bara att finnas cirka 10 parkeringsplatser nedanför galleriet, då byggområdet kommer att stängslas in.

NAMN I MINNESVÅRDEN

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer att finnas där. De anhöriga måste få avgöra om ett namn ska vara med eller inte. För att de ska kunna ta ställning i lugn och ro är det nu viktigt att så många som möjligt får reda på att möjligheten finns. Information om hur det går till att lämna samtycke till att inkludera namn finns här och på Statens fastighetsverk.

ÖVRIGA TÄVLANDE IDÉFÖRSLAG

Juryn utsåg också en andrapristagare och en tredjepristagare. Om Statens Fastighetsverk och Statens konstråd inte hade kommit överens med förstapristagaren hade frågan om genomförande gått vidare till andra- respektive tredjepristagarna.

Andrapristagare är Studio Tomás Saraceno som lämnade in idéförslaget med motto 016ST.

Tredjepristagare är Vogt Landscape Architects med Julian Charrière som lämnade in idéförslaget med motto Minnessten.

Övriga idéförslag utan inbördes ordning:
Alfredo Jaar med idéförslaget med motto The Cloud.
Damián Ortega Studio med idéförslaget med motto Nautilus.

Se de fyra idéförslagen.

SÅ RESONERADE JURYN

Juryns arbete pågick från december 2016 till februari 2017. Gemensamma jurymöten varvades med egen tid för inläsning av idéförslagen och enskilt arbete för ökad förståelse av förslagen. Bedömning av alla idéförslag har skett utifrån kriterierna i tävlingsprogrammet. Alla fem idéförslag har granskats av sakkunnig- och referensgrupper och synpunkter från dessa har redovisats för juryn.

Läs juryns samlade utlåtande och om hur juryn har arbetat

 • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv Statens fastighetsverk (ordförande)
 • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
 • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
 • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
 • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
 • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
 • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
 • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Knapp för att komma till jurysida.

VAD HÄNDER NU?

Under våren har konstnären Lea Porsager och hennes medarbetare tillsammans med bland andra landskapsarkitekt och projektledare från Statens konstråd och Statens fastighetsverk tagit fram ritningar och andra underlag för att genomföra minnesvården. En del förberedande arbeten görs sommaren 2017 och i höst planerar entreprenörerna IT Underhåll och Stora Skuggan entreprenad att börja skapa förslagets landskapsvallar formade som en dubbelspiral.

Nästa steg blir att ta fram de två skulpturerna som ska finnas i minnesvårdens centrum. Där kommer namnen på dem som gick bort i flodvågskatastrofen att finnas, för de vars anhöriga önskar det. En fortgående dialog med anhöriga och efterlevande är viktiga i arbetet med att ta fram dessa delar.

Statens fastighetsverk har det samordnande ansvaret för minnesvårdens projektering och genomförande medan Statens konstråd projektleder produktionen av den konstnärliga gestaltningen och ansvarar för kvalitetssäkring av den i genomförandeskedet. För det fortsatta underhållet av minnesvården ansvarar Statens fastighetsverk, i samarbete med Kungliga Djurgårdens Förvaltning som kommer att sköta växtlighet och mark på platsen.

OM TÄVLINGEN

Första fasen i tävlingen var en prekvalificering. Svenska och internationella konstnärer, konstnärsgrupper och konstnärer i samverkan med landskapsarkitekter kunde lämna intresseanmälan fram till 10 mars 2016. I slutet av våren 2016 utsåg Statens konstråd och Statens fastighetsverk med hjälp av tävlingens jury fem enskilda konstnärer eller grupper att få utforma var sitt förslag.

Tävlingsprogrammet som beskriver förväntningarna på minnesvården och de förutsättningar som gäller för projektet var klart i augusti 2016. Då hade även beslut tagits att inkludera namn på dem som miste livet i katastrofen i minnesvårdens utformning, om de anhöriga så önskar.

I januari 2017 offentliggjordes de fem förslagen på Thielska galleriet och Statens konstråd och Statens fastighetsverks webbplatser. 3 april 2017 presenterade arrangörerna att Gravitational Ripples av konstnären Lea Porsager var det vinnande idéförslaget. Minnesvården ska invigas sommaren 2018.

Platsen för minnesvården är en södervänd sluttning på södra Djurgården inte långt ifrån Thielska galleriet. Från parkeringsplatsen vid Djurgårdsvägen sträcker sig området nästan ända upp till Prinsessan Märtas väg. Platsen är en del av Nationalstadsparken, och området har stora natur- och kulturvärden.

Budget för den konstnärliga utformningen och utformningen av platsen för minnesvården är 7 miljoner SEK. Vad som ingår i beloppet är preciserat i tävlingsprogrammet.

Tidplan

 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan, 2016-03-10
 • Meddelande till dem som utsetts delta i tävlingen, ca 2016-04-22
 • Utskick av tävlingsprogram, slutet april 2016
 • Separata startmöten med de fem utvalda tävlande, 29/30 aug och 1 sept 2016
 • Offentliggörande av juryns beslut, 3 april 2017
 • Start projektering, ca 2017-04-01
 • Genomförande på plats, hösten 2017 till våren 2018.
 • Invigning av minnesvården, maj/juni 2018.

Bakgrund

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

Regeringens utredning

Om arrangörerna

Statens fastighetsverk och Statens konstråd arrangerar tävlingen, som är en projekttävling enligt kap 14, Lagen om offentlig upphandling. SFV är byggherre för minnesvården och ansvarar för planering och genomförande av uppdraget i dess helhet. Statens konstråd är beställare av de delar av uppdraget som innefattar planering och utförande av minnesvårdens konstnärliga del. För framtida skötsel av minnesvården svarar SFV i samarbete med Kungliga Djurgårdsförvaltningen som kommer att sköta växtlighet och mark.

Kontakt

Vanja Knocke, projektledare för genomförande av minnesvården, Statens fastighetsverk
Lotta Mossum, projektledare för den konstnärliga produktionen, Statens konstråd