John Rasimus, Peruk, 2014

Grafikprojektet

Grafikprojektet ger skolor tillgång till grafiska verk som en del i undervisningen. Det uppskattade projektet fortsätter nu med inbjudan till 13 nya kommuner i olika delar av landet.

Mer om Grafikprojektet

Grafikprojektet

För att främja barns och ungas rätt till kultur och kulturupplevelser har regeringen beslutat att Statens konstråd får överlåta grafiska verk till skolor. De grafiska verken ska användas i pedagogiska sammanhang som en del av undervisningen, även i andra ämnen än de estetiska.

Statens konstråd har placerat konst i offentliga rum i över 75 år, och där är grafiken en högst levande tradition.

Sveriges mest kända grafiker finns representerade med namn som Svenolov Ehrén, Gösta Gierow, Gösta Werner, Kerstin Abram-Nilsson, Philp von Schantz, Jordi Arkö, Jörgen Zetterqvist, Brita Molin och Ulla Fries.

Konstnärerna har stor betydelse för landets kulturarv och genom deras verk representeras alla grafiska tekniker. Verk som överlåts till skolorna har hög konstnärlig kvalitet.

Pilotprojektet inleddes i Dalarna 2013, men grafikprojektet fortsätter efter det ut i landet och pågår till och med 2016.

För mer information kontakta Inger Höjer Aspemyr, projektledare för Grafikprojektet.

Pilotprojekt i Dalarna

Ett pilotprojekt har inletts i Dalarna 2013 och projektet fortsätter också under 2014. Där har samtliga femton kommuner erhållit kollektioner av nyramad grafik som fördelats på 25 skolor från förskolan till gymnasiet. Nu arbetar eleverna på olika vis med utgångspunkt från konsten.

Alexandra Jarosz Laszlo, konstnär och grafiker, anlitad på Tällbergs skola för projektet:

– Jag vill gärna visa att diskussionen om offentliga rum inte begränsas till stora offentliga projekt i miljöer som tillhör stadsmiljö och involverar etablerade konstnärer. I Tällbergs skola medverkar eleverna själva i processen. Jag vill gärna se att det finns en modell där samhället deltar på egna villkor i kulturella processer. Där det finns utrymme för att offentliga rum tar plats på landet och bland minoriteter i samma omfattning som det sker i städer där samtidskonst har sin betydande plats i samhället. Detta är inte självklart för alla.

Mer om pilotprojektet i Dalarna

Tryckmetoder

Det finns många olika tryckmetoder för grafik. Träsnittet ingår till exempel i gruppen högtryck. Hit räknas också stämpeltryck, och linoleumsnittet.

Djuptryck kallas i konstsammanhang också för koppartryck eller koppargrafik. Detta beroende på att plåten som man arbetar med oftast är av koppar. Till djuptryck hör tekniker som gravyr/kopparstick, torrnål och etsning.

Lärarhandledning

Jordi Arkö, konstnär och grafiker, har producerat en lärarhandledning för att arbeta med grafik från förskolan till gymnasiet. Handledningen gjordes från början för pilotprojektet i Dalarna och är fri för alla att använda.

Lärarhandledningen på webben uppdateras kontinuerligt med metodförslag som syftar till att göra konsten och grafiken angelägen för unga.

Lärarhandledning (kopplad till läroplanen Lgr 11)

Pdf-versionen uppdateras inte (publicerad i april 2014), men där finns texter om grafiska tekniker samlat med några exempel på hur man kan arbeta med grupper i olika åldrar.

Lärarhandledning (kopplad till läroplanen Lgr 11, april 2014), Grafik – Konstprojekt för unga i Dalarna (pdf, 2.2 MB)

Toppbild – John Rasimus, "Peruk", 2014. Foto: original.