Grafisk manual

Grafisk manual

Allt som Statens konstråd gör kommunicerar med omvärlden; utställningar, seminarier, trycksaker med mera. Det grafiska ramverket styr formen på samtliga produktioner oavsett om det till exempel är en trycksak, skylt eller ett digitalt media. Formen tar sitt avstamp i värdeorden nyskapande och tillgänglighet. Det som produceras ska alltid präglas av båda aspekterna. Omfattningen av den ena eller det andra beror dock på produktionens funktion och syfte.

Har du frågor eller synpunkter angående den grafiska manualen?

Kontakta Amelie Lind, kommunikationschef, amelie.lind@nullstatenskonstrad.se

Logotyp

Stående, svensk och svensk/engelsk

Stående, svensk och svensk/engelska

Liggande, svensk version och avatar

Liggande, svensk version och avatar

Stående och liggande, engelsk version (används i undantagsfall)

Stående och liggande, engelsk version

Fylld (används i undantagsfall). Alla versioner av logotypen finns även som fylld version. Den fyllda logotypen är avsedd för användning i liten storlek. Se logotypens placering och storlek längre ned.

Fylld logotypLadda ner Statens konstråds logotyp i ej fylld version som EPS, JPG, PNG och WMF (ZIP)

Ladda ner Statens konstråds logotyp i fylld version (används i undantagsfall) som EPS, JPG och PNG (ZIP)

Ladda ner Statens konstråds avatar som EPS och JPG (ZIP)

Typografi

Typsnitt

I undantagsfall kan Georgia användas i längre texter

Georgia kan användas i längre texter

Färger

Svart

Vit

Grön

PMS Process Black

C0 M0 Y0 K100

R0 G0 B0

HEX 000000

NCS S 9000-N

Folie Black

C0 M0 Y0 K0

R255 G255 B255

HEX FFFFFF

NCS S 500-N

Folie White

PMS 802

C60 M0 Y100 K0

R51 G237 B115

HEX 33ED73

NCS S 1080-G30Y

Folie Apple Green G56

Användning: namn

Formellt namn, på svenska

Statens konstråd

Formellt namn, på engelska

Public Art Agency Sweden

Huvuddomän (internet) skrivs utan www

statenskonstrad.se

Hashtag – vid taggning i sociala medier

#statenskonstrad

Handle – användarnamn i sociala medier

statenskonstrad

Användning: logotypens friutrymme och form

Friutrymme

För att särskilja Statens konstråds logotyp från omgivningen ska alltid avståndet mellan ­logotypens ­ytterkanter till kringliggande ­element vara minst lika stort som höjden i versalt ”S”. Friutrymmet är integrerat i märket.

Färger och proportioner

Märkets färger och pro­portioner får inte förändras. Detta för att det inte ska byta karaktär och tappa sin identitetsskapande effekt.

Färger och proportioner

Användning: Logotypens placering och storlek

A

Vår logotyp kan placeras i ett av de fyra hörnen. Placeringen ska alltid ta hänsyn till friutrymmet (se sidan 12).

B

När logotypen är huvudbudskapet kan logotypen placeras centrerat. Tänk på att den placeras harmoniskt optiskt (en liten biten ovan den horisontella mittlinjen.

C

Den liggande versionen av logotypen kan placeras i full bredd upptill eller nedtill på en yta för att spara utrymme för annat i höjdled.

D

Logotypen får inte återges mindre än 35 mm i bredd för den stående ­versionen (sidan 4) och 70 mm i bredd för den liggande versionen (sidan 5). När logotypen understiger detta används den fyllda versionen.

Logotypen får inte återges mindre än 35 mm i bredd

Användning: typografi

Statens konstråd använder svart och vit typografi tillsammans med färgbilder beroende på ­sammanhang. Använd få olika storlekar med en tydlig hierarki. Indrag vid nya ­stycken skall vara samma värde som kägeln (radavståndet).Den gröna färgen kan användas som signalfärg när något behöver sticka ut extra mycket.

ANVÄNDNING: TYPOGRAFI

Bilder

Bilder är en viktig del av ­Statens konstråds grafiska profil. Fotograf­iska bilder av hög kvalitet kombi­neras med vardagsrealism/­dokumentärt.

Bilder

Användning: enheter och exempel

Användning: kataloger där Statens konstråd är huvudavsändare

Kataloger där Statens konstråd är huvudavsändare

Användning: kataloger med samarbetspartners

Användning: kataloger med samarbetspartners

Användning: Affischer

Användning: Affischer

Användning: Grid för affisch och flyer

Affischen och flyerns framsida bygger på en 12 spalter bred grid. Namnet och bilden får gärna linjera i högerkant om möjligt.

Användning: Grid för affisch och flyer

Användning: Flyer

Om det inte behövs en karta lämnas den ytan bara tom och vit.

Flyer

Användning: Hänvisning

Hänvisning


Användning: Exempel

500p-Bilder-grafisk-manual14