Arsredovisning 2017

22 februari, 2018

Inledning - 2017 fyllde Statens konstråd 80 år. Samma år bröts ny mark för den offentliga konsten genom det vinnande idéförslaget Evig anställning av Goldin+Senneby i tävlingen för konstnärlig gestaltning av station Korsvägen i Göteborg.

> Arsredovisning-2017-4.pdf