Menu

Under tre år producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

#konsthander

15 platser går vidare

Den 4 oktober 2016 kom beslutet om var Statens konstråd fortsätter sitt samarbete med civilsamhället och lokala aktörer inom regeringssatsningen Konst händer.

Allt om konst händer

Allt arbete utgår från varje enskild plats och sker tillsammans med de som bor där, civilsamhällets aktörer, kommuner och andra aktörer i områdena. De erfarenheter och kunskaper vi får under perioden förmedlar vi vidare både i Sverige och internationellt.

Här hittar du all information om satsningen

Huvudansvariga

Lena From är projektchef för Konst händer. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med offentlig konst, alltså konst som finns där vi människor lever våra vardagsliv: På gator, torg och i parker och på arbetsplatser, skolor och äldreboenden. Både i och utanför miljonprogrammet. Innan hon började arbeta med konst, arbetade hon som journalist. Inte minst lokalt, med landsortstidningar över hela Sverige.

lena.from@statenskonstrad.se

Joanna Zawieja arbetar i gränslandet mellan konst, arkitektur och stadsbyggnad. Hon driver projekt som fokuserar på att stärka våra gemensamma offentliga platser genom att prova nya arbetsmetoder och lyfta de sociala frågorna i stadsbyggnad. Joannas bakgrund är inom arkitekturen, där hon ofta samarbetat med konstnärer och kulturinstitutioner. Hon är ansvarig för Statens konstråds verksamhetsområde Stadsutveckling.

joanna.zawieja@statenskonstrad.se