Lindängen, Malmö

Konstnär: carla zaccagnini
Kategorier:

Ökad trygghet i den urbana miljön. Konstverk i gaturummen. Det är några av boendenätverket Gatukrafts visioner för Lindängens centrum. Nu ska de tillsammans med konstnären Carla Zaccagnini utveckla arbetet och göra platsen mer till sin.

Här är vi!

Aktuellt

Nedan hittar du aktuell information från Konst händer i Lindängen:

Vad händer?

I dag upplevs torget i centrum som otryggt, mörkt och slitet. Boendenätverket Gatukraft Lindängen verkar handgripligen för att utveckla området och arbetar för att göra platsen mera till sin. Öka känslan av inflytande och trygghet, specifikt för kvinnor och barn.

Konstnären Carla Zaccagnini, verksam i Malmö och São Paulo, har samarbetat med de aktiva inom boendenätverket Gatukraft Lindängen. Arbetet har i flera etapper involverat boende i området samt elever på skolan i området. Ett förslag har tagits fram på konstnärlig gestaltning som ryms inom bostadsområdets förvandling.

Konst händer

Lindängen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.


Alla 15 platser i Konst händer