Lindängen, Malmö

Konstnär: carla zaccagnini Kategorier: Permanent konst Stadsutveckling Ort:

Jaguars can’t be heard, and yet they sing av Carla Zaccagnini är ett permanent verk i Lindängen i Malmö, som har tillkommit i samarbete med boende och skolbarn i stadsdelen.

Carla Zaccagninis verk på plats i Lindängen

Nu är Carla Zaccagninis verk Jaguars can’t be heard, and yet they sing äntligen på plats. På Luciadagen 2018 invigdes det och välkomnades med stor entusiasm av boende i Lindängen.

> Läs mer om verket här 

De boende vill göra platsen mer till sin

Torget i centrum har upplevts som otryggt, mörkt och slitet. Boendenätverket Gatukraft Lindängen verkar handgripligen för att utveckla området och arbetar för att göra platsen mera till sin. Öka känslan av inflytande och trygghet, specifikt för kvinnor och barn.

Konstnären Carla Zaccagnini, verksam i Malmö och São Paulo, har samarbetat med de aktiva inom boendenätverket Gatukraft Lindängen. Arbetet har i flera etapper involverat boende i området samt elever på skolan i området. Ett förslag har tagits fram på konstnärlig gestaltning som ryms inom bostadsområdets förvandling.

Konst händer

Lindängen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.


Alla 15 platser i Konst händer