Mellanstaden, Karlskrona

Konstnär: johanna gustafsson fürst
Kategorier:

En folkets park. En plats för kultur och fest. Mellanstadens Folkets hus och park vill utforma en ny mötesplats i Kungsmarken. Konstnären Johanna Gustafsson Fürst har tillsammans med föreningen och boende utforskat vad en sådan plats kan vara.

Aktuellt

Nedan hittar du aktuell information om Konst händer Mellanstaden:

Nu har verket Kollektiva kroppen i Mellanstaden invigts

36 meter upp i luften lyser ordet HÄR. Nedanför och riktat söderut svävar en kartbild över Kungsmarken, Gullaberg och Mariebergs bostadshus sett från ovan. Det nya verket, Kollektiva kroppen, syns på långt håll i Karlskrona.

> Läs mer om arbetet med verket och invigningen 

Johanna Gustafsson Fürst startar en dialog om Kungsmarkens framtid

Sedan augusti förra året har konstnären Johanna Gustafsson Fürst har periodvis bott i området Kungsmarken i Karlskrona. Hon har sammansatt ett team och startat en dialog om visionen för området och platsen som ska bli ett Folkets Hus.

> Läs en intervju med Johanna Gustafsson Fürst om hennes arbete

Vad händer?

Sökanden vill undersöka vad ett Folkets Hus eller en Folkets Park kan vara i Kungsmarken i dag. Konstnären Johanna Gustafson Fürst bor och vistas i ett residens i Kungsmarken för att tillsammans med Mellanstadens Folkets hus och park och de boende under en längre tid jobba med projektet.

 

 

Konst händer

Mellanstaden är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.


Alla 15 platser i Konst händer