Aktuellt om Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004

Statens fastighetsverk och Statens konstråd har i enlighet med regeringens uppdrag arrangerat en tävling om utformningen av minnesvården. Intresset att delta var stort och många ansökningar lämnades in av svenska och internationella konstnärer. Under våren 2016 valdes fem tävlande konstnärer/konstnärsgrupper. I januari 2017 offentliggjordes de fem förslagen. 3 april 2017 presenterade vi det vinnande förslaget. I början på juni 2018 invigdes Minnesvården med en ceremoni för anhöriga. Under hösten 2018 öppnas Minnesvården för allmänheten. 

Invigning 2018: Film från invigningsceremonin

Invigningen ägde rum i den 5 juni 2018. På invigningen, som inleddes med en ceremoni med tal och musik, fick överlevande och anhöriga möjlighet att besöka minnesplatsen. Över sommaren 2018 hålls minnesvården avstängd för att den nyplanterade grönskan ska få möjlighet att rota sig väl. Därefter öppnas minnesvården för allmänheten. Här kan du se en film från hela ceremonin.

Vinnare

Gravitational Ripples är det vinnande idéförslaget. Konstnären Lea Porsager står bakom förslaget. Läs mer

Så resonerade juryn

Juryns arbete pågick från december 2016 till februari 2017. Gemensamma jurymöten varvades med egen tid för inläsning av idéförslagen och enskilt arbete för ökad förståelse av förslagen. Bedömning av alla idéförslag har skett utifrån kriterierna i tävlingsprogrammet. Alla fem idéförslag har granskats av sakkunnig- och referensgrupper och synpunkter från dessa har redovisats för juryn.

Läs juryns samlade utlåtande och om hur juryn har arbetat

Vad händer nu?

Under våren 2017 tog konstnären Lea Porsager och hennes medarbetare tillsammans med bland andra landskapsarkitekt och projektledare från Statens konstråd och Statens fastighetsverk fram ritningar och andra underlag för att genomföra minnesvården. En del förberedande arbeten gjordes sommaren 2017. Hösten 2017 började entreprenörerna IT Underhåll och Stora Skuggan entreprenad att skapa förslagets landskapsvallar formade som en dubbelspiral.

Under våren 2018 har de två skulpturerna som ska finnas i minnesvårdens centrum, oviformerna, skapats. Där finns namnen på de som gick bort i flodvågskatastrofen, för dem vars anhöriga önskar det. I juni 2018 invigdes Minnesvården för anhöriga, därefter stängs den en period för att växtligheten ska kunna få ordentligt fäste på platsen. Under hösten 2018 öppnas Minnesvården för allmänheten.

Statens fastighetsverk har det samordnande ansvaret för minnesvårdens projektering och genomförande medan Statens konstråd projektleder produktionen av den konstnärliga gestaltningen och ansvarar för kvalitetssäkring av den i genomförandeskedet. För det fortsatta underhållet av minnesvården ansvarar Statens fastighetsverk, i samarbete med Kungliga Djurgårdens Förvaltning som kommer att sköta växtlighet och mark på platsen.

Information om att lämna samtycke

- Till att inkludera namn.

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer att finnas där. De anhöriga måste få avgöra om ett namn ska vara med eller inte. För att de ska kunna ta ställning i lugn och ro är det nu viktigt att så många som möjligt får reda på att möjligheten finns. Information om hur det går till att lämna samtycke till att inkludera namn finns här och på Statens fastighetsverk.

Live webbkamera

Se ögonblicksbilder av vad som händer i arbetet med verket Gravitational Ripples

 

Regeringens utredning

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

www.regeringen.se

Juryn

  • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv Statens fastighetsverk (ordförande)
  • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
  • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
  • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
  • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
  • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
  • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Externa länkar

Statens fastighetsverk