Tävlingsjuryn består av åtta personer.

Anders Bodin (ordförande) är specialist arkitektur vid Statens fastighetsverk och ordförande i Stockholms skönhetsråd. Anders har varit lärare på arkitekturskolan KTH och deltagit i juryarbeten både i Sverige och utomlands.

Gunnar Björkman är park- och gatuchef på Kungl. Djurgårdens förvaltning. Han svarar för drift, underhåll och investeringar i parker, trädgårdar och det offentliga rummet med tyngd på att vårda, försköna och utveckla Kungl. Djurgården. Är park- och gatuchef sedan 2002, och anställd inom parkorganisationen sedan 1985.

Jonas Dahlberg är konstnär och arbetar med arkitektur, ljud- och videoinstallationer, skulptur, fotografi, m.m. Dahlberg har gjort flera uppmärksammade offentliga gestaltningar och vann 2014 tävlingen om nationella minnesmärken i Oslo och vid Utøya över offren för terrorattentaten i Norge 2011. För mer info: jonasdahlberg.com

Josefin Fredriksson är 36 år och just nu föräldraledig med en liten son. Hon förlorade sin lillasyster Lotten och hennes pojkväns pappa i flodvågskatastrofen i Khao Lak 2004. Josefin var engagerad i sökandet efter sina anhöriga i Thailand.

Anders Kling är landskapsarkitekt utbildad på SLU, Alnarp och på Manchester School of Architecture. Sedan 2008 egen verksamhet med LAND Arkitektur. Gestaltande och projekterande landskapsarkitekt inom ett brett spektra av olika projekt. Aktiv arkitekturskribent, har bl.a. varit redaktör för Guide till svensk landskapsarkitektur. Erhöll 2007 Sienapriset för sitt jobb med Vasaparken.

Lotta Mossum är curator och har de senaste femton åren arbetat med konstprojekt i offentliga rum. Hon är sedan 2008 projektledare/curator på Statens konstråd, med inriktning på permanenta projekt. Mossum ligger bland annat bakom produktionerna Blue Orange i Vara (2012) av Katharina Grosse, Ann Edholms Dialogos till FN-huset i New York (2013) och P.Ull av Sophie Tottie till Ulls hus, SLU, Uppsala (2015).

Ann-Sofi Noring är sedan 2010 vice museichef på Moderna Museet där hon sedan 2001 varit verksam som utställnings- och samlingschef. För museet har hon gjort utställningar med bl a Eva Löfdahl, Ed Ruscha, Karin Mamma Andersson, Gabriel Orozco och Andrea Zittel. Innan dess var Noring informationschef på Statens konstråd och hon har tidigare verkat som konstansvarig i Solna stad respektive konstproducent på Riksutställningar.

Maria Kalthoff Stigsson förlorade make och två söner i flodvågskatastrofen. Är ordförande och en av initiativtagarna till forumet ViSomFinns. Driver det tillsammans med livskamraten och maken Bob Stigsson, som miste sin maka och två döttrar.

Information om att lämna samtycke

- Till att inkludera namn.

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer att finnas där. De anhöriga måste få avgöra om ett namn ska vara med eller inte. För att de ska kunna ta ställning i lugn och ro är det nu viktigt att så många som möjligt får reda på att möjligheten finns. Information om hur det går till att lämna samtycke till att inkludera namn finns här och på Statens fastighetsverk.

Regeringens utredning

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

Juryn

  • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv Statens fastighetsverk (ordförande)
  • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
  • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
  • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
  • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
  • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
  • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Externa länkar