Konstnärlig vision

Integrerad i landskapet
Minnesvårdens konstnärliga gestaltning ska samverka till en upplevelsemässig enhet med platsens landskapliga kvaliteter.

Mångsidig
Den konstnärliga gestaltningen ska vara utformad så att plats ges åt ett brett spektra av känslor. Minnesvården ska vara en plats inte bara för sorg och kontemplation utan också för glädje och hågkomst. Minnesvården ska fungera som en mötesplats men också erbjuda enskildhet, vara en plats för både kollektiva och individuella minnen. Människors närvaro och bruk av platsen är central. Den konstnärliga gestaltningen får därför gärna bidra till ett meningsfullt möte mellan besökare och plats, mellan besökare och besökare.

Minnesvården ska vara gestaltad med hänsyn till vår klimatzons olika årstider och ska kunna upplevas året om.

En vacker och värdig plats som återspeglar en delad förlust
Minnesvården ska vara en vacker och värdig plats. Anhöriga har uttryckt önskemål om att minnesvården uttrycker vad det innebär att ha gått igenom svårigheter samtidigt med insikten att livet trots allt går vidare. Viktiga ledord har varit: värme, hopp och förtröstan.

Minnesvården får gärna vårda de mellanmänskliga band som en delad sorg skapade över nationsgränser.

Kvalitativ och unik
Minnesvården ska vara utformad med hög konstnärlig kvalitet. Gestaltning och materialval ska vara precisa och hålla över tid. Platsen ska ha en unik utformning både i förhållande till innehåll och plats.

Den konstnärliga gestaltningen får gärna ha oförutsedda kvaliteter, såsom en oväntad förståelse av platsen, naturens krafter och/eller av händelsen.

Tillgänglig, även i framtiden
Minnesvården kommer att vara en offentlig plats som används av olika människor, alla med egen relation till händelsen. Den ska även, likt andra minnesplatser, användas av framtidens generationer. Nya generationer kommer att förhålla sig till flodvågskatastrofen som ett arv, kanske som en del av sin egen historia. Det är därför viktigt att minnesvården också ska kunna tala till framtiden, med en öppenhet och möjlighet till olika läsningar.

Information om att lämna samtycke

- Till att inkludera namn.

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer att finnas där. De anhöriga måste få avgöra om ett namn ska vara med eller inte. För att de ska kunna ta ställning i lugn och ro är det nu viktigt att så många som möjligt får reda på att möjligheten finns. Information om hur det går till att lämna samtycke till att inkludera namn finns här och på Statens fastighetsverk.

Live webbkamera

Se ögonblicksbilder av vad som händer i arbetet med verket Gravitational Ripples

 

Regeringens utredning

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

www.regeringen.se

Juryn

  • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv Statens fastighetsverk (ordförande)
  • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
  • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
  • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
  • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
  • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
  • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Externa länkar

Statens fastighetsverk