Statens fastighetsverk och Statens konstråd har i enlighet med regeringens uppdrag arrangerat en tävling om utformningen av minnesvården. Intresset att delta var stort och många ansökningar lämnades in av svenska och internationella konstnärer. Under våren 2016 valde Statens Fastighetsverk och Statens konstråd med hjälp av tävlingsjuryn ut fem tävlande konstnärer/konstnärsgrupper. I januari 2017 offentliggjordes de fem förslagen och 3 april 2017 presenterade vi det vinnande förslaget.

Om tävlingen

Första fasen i tävlingen var en prekvalificering. Svenska och internationella konstnärer, konstnärsgrupper och konstnärer i samverkan med landskapsarkitekter kunde lämna intresseanmälan fram till 10 mars 2016. I slutet av våren 2016 utsåg Statens konstråd och Statens fastighetsverk med hjälp av tävlingens jury fem enskilda konstnärer eller grupper att få utforma var sitt förslag.

Tävlingsprogrammet som beskriver förväntningarna på minnesvården och de förutsättningar som gäller för projektet var klart i augusti 2016. Då hade även beslut tagits att inkludera namn på dem som miste livet i katastrofen i minnesvårdens utformning, om de anhöriga så önskar.

I januari 2017 offentliggjordes de fem förslagen på Thielska galleriet och Statens konstråd och Statens fastighetsverks webbplatser. 3 april 2017 presenterade arrangörerna att Gravitational Ripples av konstnären Lea Porsager var det vinnande idéförslaget. Minnesvården öppnar för allmänheten under sensommaren 2018.

Platsen för minnesvården är en södervänd sluttning på södra Djurgården inte långt ifrån Thielska galleriet. Från parkeringsplatsen vid Djurgårdsvägen sträcker sig området nästan ända upp till Prinsessan Märtas väg. Platsen är en del av Nationalstadsparken, och området har stora natur- och kulturvärden.

Budget för den konstnärliga utformningen och utformningen av platsen för minnesvården är 7 miljoner SEK. Vad som ingår i beloppet är preciserat i tävlingsprogrammet.

Bakgrund

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

Regeringens utredning

Om platsen

Tävlingsområdet är en södervänd sluttning. I södra delen finns en grupp äldre fruktträd, i norr står en lund med grova åldriga ekar och lind. Artrikedomen är påfallande: hassel, körsbär, björk med flera trädslag bidrar till en plats med en skönhet som växlar med årstiderna. Åt väster finns en skyddande liten bergkulle, öster skymtar Saltsjön mellan träden. Söder om platsen ligger en parkeringsplats och hållplats för buss till Stockholms innerstad.

Läs mer

Information om att lämna samtycke

- Till att inkludera namn.

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer att finnas där. De anhöriga måste få avgöra om ett namn ska vara med eller inte. För att de ska kunna ta ställning i lugn och ro är det nu viktigt att så många som möjligt får reda på att möjligheten finns. Information om hur det går till att lämna samtycke till att inkludera namn finns här och på Statens fastighetsverk.

Regeringens utredning

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

Juryn

  • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv Statens fastighetsverk (ordförande)
  • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
  • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
  • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
  • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
  • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
  • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Externa länkar