Övriga tävlande idéförslag

Juryn utsåg också en andrapristagare och en tredjepristagare. Om Statens Fastighetsverk och Statens konstråd inte hade kommit överens med förstapristagaren hade frågan om genomförande gått vidare till andra- respektive tredjepristagarna.

Andrapristagare är Studio Tomás Saraceno som lämnade in idéförslaget med motto 016ST.

Tredjepristagare är Vogt Landscape Architects med Julian Charrière som lämnade in idéförslaget med motto Minnessten.

Övriga idéförslag utan inbördes ordning:
Alfredo Jaar med idéförslaget med motto The Cloud.
Damián Ortega Studio med idéförslaget med motto Nautilus.

Se de fyra idéförslagen

Information om att lämna samtycke

- Till att inkludera namn.

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer att finnas där. De anhöriga måste få avgöra om ett namn ska vara med eller inte. För att de ska kunna ta ställning i lugn och ro är det nu viktigt att så många som möjligt får reda på att möjligheten finns. Information om hur det går till att lämna samtycke till att inkludera namn finns här och på Statens fastighetsverk.

Regeringens utredning

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

Juryn

  • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv Statens fastighetsverk (ordförande)
  • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
  • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
  • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
  • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
  • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
  • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Externa länkar