Vad är offentlig konst?

Offentlig konst består av alla de uttryck som konstnärer använder i de offentliga rummen. Den offentliga konsten har det senaste decenniet gått allt mer från fysiska objekt till att också omfatta performance, tillfälliga installationer eller sociala processer. Samtidigt har det skett en utveckling och konsten är del i större helhetsgestaltningar av gemensamma miljöer.

Statens konstråd har sedan 2014 utvecklat verksamheten med nya format som tillfälliga projekt och stadsutveckling. Vi producerar varje år permanent konst i samarbete med fastighetsägare som bygger för staten och konstkollektioner för offentliga miljöer .

Se mer från vårt arbete med konst i gemensamma miljöer här.

Det finns inte bara en berättelse om en plats

En arkeologisk utgrävning, möten på olika nivåer och parallella berättelser. Konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén är på plats på Gamlegården i Kristianstad, en av platserna inom regeringssatsningen Konst händer. I oktober 2016 var förstudien klar. Nu går arbetet vidare med att pröva olika idéer i full skala.

Läs hela artikeln

Vi utvecklar idéer gemensamt

Hon håller på att sätta samman ett team och bor periodvis i området. Konstnären Johanna Gustafsson Fürst och Mellanstadens Folkets hus och park har inlett arbetet med att skapa en offentlig mötesplats i Kungsmarken, Karlskrona. Den konstnärliga processen går vidare, bland annat genom ett samarbete med skolan i området.

Läs hela artikeln

Nyhetsbrev

Anmäl dig till våra nyhetsbrev om offentlig samtida konst. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR under Om oss.

Ogiltig e-postadress
Skickar...
Fel vid uppkoppling mot server. Vg pröva igen om en stund.
Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.

Inspireras av vårt arbete

Statens konstråd är en av Sveriges viktigaste producenter av konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer. Vi utvecklar hela tiden nya metoder i arbetet med konst och gestaltning.

Utveckla konsten
Curatera konst i stadsutveckling
Tillfällig konst – Hur går det till?

Arkiv över offentlig konst

Betaversionen av Arkiv över offentlig konst är tyvärr avpublicerad. Under året kommer vi lansera en uppdaterad sida. Håll utkik!