Direktörens ord

 
Vad kan konst i offentliga rum vara, och vad är Statens konstråds viktigaste uppgift idag? Det är frågor som jag samtalat om med medarbetare, konstnärer och andra kollegor sedan jag tillträdde som direktör hösten 2012.

När Statens konstråd grundades för drygt 75 år sedan var staten under uppbyggnad och genom myndigheten gavs konsten en självklar plats i samhällsbygget. Idag befinner vi oss i en helt annan situation och utmaningarna för de gemensamma rummen ser väsentligt annorlunda ut. Under denna tid har också samtidskonsten förändrats på ett radikalt sätt.

Idag befinner vi oss i en helt annan situation

Den har som ingen annan konstform befriat sig från material och museirum, och expanderat till en rad andra områden. Konstrådet befinner sig i ett nytt landskap. Att producera nya verk i nära samarbete med konstnärer är hjärtat i vår verksamhet. Där utforskar konstnärer, curatorer och stadsutvecklare relationen mellan konstens alla uttryck och de offentliga rummens olika dimensioner. Vi producerar konstverk, reflexioner och dialoger.

konstverk, reflexioner och dialoger

Genom den unika positionen mellan konsten och samhället kan vi både låta konstnärer söka nya vägar och samtidigt föra konsten utanför konsten. Låta den stora potential av reflexion, upplevelse och kritiskt konstruktivt förhållningssätt nå ut i samhället och verka på nya platser. Vi vill att konsten ska kunna tillföra mening och förvirring, provocera till nya tankar och insikter. Att vi får vara mitt där publiken finns, på platser där livet pågår och människor rör sig ser vi som ett privilegium, som en inspirerande situation.

nära samarbete med såväl internationella aktörer som kollegor runt om i Sverige

Just nu är vi i en process där vi lyssnar och samtalar, där vi utvecklar nya former för tillfälliga projekt och stadsutveckling, tar till vara vår rika historia och utifrån detta bygger om vår organisation. I dagsläget har vi en tydlig riktning, men exakt hur konsten kommer att interagera med de offentliga rummen och hur konstnärliga dimensioner kan tillföras i stadsutveckling kommer att visa sig under det kommande året. Det vi med säkerhet vet är att vi kommer att arbeta i nära samarbete med såväl internationella aktörer som kollegor runt om i Sverige för att skapa just den kvalitet, utblick, fördjupning och rörelse som konsten har potential till i mötet med det gemensamma.

Magdalena Malm

Toppbild – Foto: Guowei Yang.