Lediga tjänster

 
Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.

Aktuella lediga tjänster

 
Statens konstråd söker Producent för konstprojekt och program
Sedan tjänsten annonserades har det tyvärr uppstått omständigheter som vi inte kunde förutse. Vi har därför beslutat att avbryta rekryteringen och kommer inte tillsätta någon producent under innevarande år.

Vi ber om ursäkt för detta och beklagar det extra arbete som beslutet medför för alla sökande. Eventuellt kommer tjänsten annonseras på nytt 2018 och i så fall sker detta på Statens konstråds webb och via Arbetsförmedlingen.

Statens konstråd söker vikarierande kommunikationschef

Tillsatta tjänster

Vikarierande samlingsregistrator

Diarienummer: 2.1.1/2017:65

Tjänsten som vikarierande samlingsregistrator har gått till Audrey Lebioda.

Toppbild – Foto: Ricard Estay.