Myndigheten

Statens konstråd är en myndighet under Kulturdepartementets område för bildkonst, arkitektur, form och design. Konstrådet undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts.

Vi arbetar för att bidra till såväl den samtida konstens som de offentliga rummens utveckling

Organisationsnummer: 202100-1033
VAT nr: SE 202100103301

Instruktion för Statens konstråd

Förordning med instruktion för Statens konstråd (SFS nr: 2007:1188)

Regleringsbrev

Regleringsbrev 2017

Regleringsbrev 2016

Regleringsbrev 2015

Regleringsbrev 2014

Regleringsbrev 2013

Regleringsbrev 2012

Årsredovisningar

Årsredovisning 2016 (pdf 5 MB)

Årsredovisning 2015 (pdf, 16MB)

Årsredovisning 2014 (pdf, 11MB)

Årsredovisning 2013 (pdf, 2.5 MB)

Årsredovisning 2012 (pdf, 1.9 MB)

Årsredovisning 2011 (pdf, 2 MB)

Remissvar och rapporter

Remissvar av betänkande Gestaltad livsmiljö 2016 (pdf 95K)

Remissvar av betänkande Ny museipolitik 2016 (pdf 76K)

Rapport Den offentliga konstens roll för boendemiljöer (pdf 6,3MB)

Insynsråd

Johannes Hylander, kommunikationskonsult på New Republic
Maria Lantz, rektor för Konstfack
Gunilla Svensson, arkitekt SAR/MSA på Gunilla Svensson arkitektkontor AB
Erik Westin, regiondirektör på Akademiska Hus

Anslag

Statens konstråd har ett årligt anslag på 33.1 miljoner kronor (2014), för konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön. Vi har också ett årligt administrativt driftanslag på 8.1 miljoner kronor (2014).

Upphovsrätt

Konstverk och bilder på webbplatsen är upphovsrättsskyddade.

Konstverk av konstnärer som representeras av Bildkonst Upphovsrätt Sverige i (BUS) är återgivna med tillstånd av BUS. Användning av bilder är reglerade i avtal med respektive fotograf eller representant för fotograf.

Läs mer om upphovsrätt för bilder på till exempel Svenska Fotografers Förbund (SFF) eller  Bildleverantörernas förening (BLF).

© Statens konstråd, respektive författare, konstnärer, illustratörer och fotografer.

För att läsa pdf-filer behöver du Adobe Reader

Toppbild – Ann Eringstam - In search of wonderland 10, Foto: Ricard Estay