Samlingen

Statens samling av konst består av omkring 100 000 verk, och flertalet av dessa finns på olika myndigheter runt om i landet samt på utlandsmyndigheterna. Runt 40 000 av dessa är inköpta av Statens konstråd, cirka 60 000 verk har köpts in av olika myndigheter.

Konstkollektioner

En kollektion kan innehålla allt ifrån måleri, skulptur, grafik och fotografi till konsthantverk och videokonst. Den rymmer ofta både 1900-tals konst och samtidskonst.

Mer om samlingen och hur ni ansöker om, samt hanterar en konstkollektion

Inköp av konst

Statens konstråd köper varje år in lös konst för cirka 3 miljoner kronor. Konsten placeras i byggnader och miljöer där statliga myndigheter finns. Vi eftersträvar en jämn fördelning av inköp mellan män och kvinnor, att inköpen sprids i hela landet och att de speglar samtidskonstens alla uttryck.

Vid inköpen gäller EUs grundläggande principer för offentlig upphandling, likabehandlingsprincipen. För att inte snedvrida konkurrensen ska inköp ske från samtliga försäljningsställen där konst av hög kvalitet av nu levande konstnärer är till salu, till exempel från konstnärer som driver företag, gallerister, mässor, etcetera.

Relationen mellan gallerist och konstnär är ett område där fri avtalsrätt gäller. Statens konstråd kan inte som myndighet lägga sig i denna relation. Dock ställer Statens konstråd vid inköp alltid frågan till konstnären om det finns ett avtal med en gallerist, i syfte att undvika avtalsmässiga problem mellan konstnär och gallerist och säkerställa att Statens konstråd förvärvar det aktuella verket från den person, företag eller organisation som de facto har rätt att sälja det.

Ett stort antal konstnärer i Sverige saknar representation hos gallerier, inte minst konstnärer som är verksamma utanför storstäderna. För att undvika att inköpen begränsas av galleriernas urval och för att säkerställa att regionalt verksamma konstnärer blir representerade i samlingen kan Statens konstråd fatta beslut om inköp och formulera uppdrag i direkt dialog med konstnärerna.

Konstinköp från 2010 och framåt, filen uppdateras löpande (excel, 255 kB)

Tillsynsansvar

Statens konstråd är tillsynsmyndighet för statligt ägd konst och verkar aktivt för att statliga myndigheter långsiktigt och professionellt skyddar och bevarar den offentliga konsten.

Mer om vård och tillsyn av konst

Toppbild – 2011, Ann Eringstam, Foto: Statens konstråd, Fotografi, In search of Wonderland 3, SK1411-001