427 kort intro

Statens konstråd är en av Sveriges största producenter av konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer. I samarbete med andra utvecklar vi hela tiden metoder och resultat.

Vi producerar tillfällig konst i gemensamma rum, permanent konst i samarbete med fastighetsägare som bygger för staten, stadsutvecklingsprojekt i samarbete med bland annat kommuner och privata fastighetsägare och konstkollektioner för statliga myndigheter