Menu

Vad är konst?

Vad konst är varierar stort. Det kan vara en staty eller ett asfaltmönster. Men också en social process eller utformningen av en hel miljö, som en lekplats. Konst kan vara ljud eller ljus, eller en tillfällig totalupplevelse. Som då en konstnär under en begränsad period förvandlar en vanlig plats till något ovanligt.

Varför konst?

Offentlig konst kännetecknas av att den tar plats där människor lever i sin vardag; i parker och lekplatser, på gator och torg, i boendemiljöer och på arbetsplatser. Därför har den goda förutsättningar att involvera de som använder platsen, inte bara som publik utan också som deltagare. Arbetet med konst kan öppna för oväntade infallsvinklar och nya sätt att uttrycka önskemål och behov som annars inte skulle uppmärksammas. Konst kan bidra till att göra det osynliga synligt och ge röst till dem som annars inte hörs.