Vård av konst

Statens konstråd har tillsyn över statliga myndigheters vård och förvaltning av statlig inköpt konst och över fastighetsägare i deras vård och förvaltning av permanent, byggnadsanknuten konst beställd av Statens konstråd.

Statens konstråd är sedan 2004 tillsynsmyndighet för statligt ägd konst och verkar aktivt för att statliga myndigheter långsiktigt och professionellt skyddar och bevarar den offentliga konsten.

Statlig inköpt konst

Tillsynsverksamheten syftar till att både kontrollera och stödja statliga myndigheter i deras vård och förvaltning av sitt innehav av konst samt att förebygga skador och förluster av statlig inköpt konst.

Mer om statliga myndigheters vård av statlig inköpt konst

Frågor och svar om hantering av statlig konst.

Blanketter

Myndighetens beslut om konstansvarig

Begäran om överfört förvaltningsansvar för statlig konst

Begäran om hävt ansvar

Permanent, byggnadsanknuten konst

Statens konstråd har även tillsyn över byggnadsanknutna offentliga konstverk som är beställda genom Statens konstråd sedan 1937.

Den byggnadsanknutna konsten innefattar över 1500 beställda konstverk som kan ses som 1900-talets motsvarighet till den äldre byggnadsanknutna konsten i historiska byggnader som slott och kyrkor.

Statens konstråd sammanställde år 2008 en rapport över den byggnadsanknutna konsten för att dels fastställa vilka fastighetsägare som idag äger och förvaltar konstverken, dels för att bedöma vilka vård- och underhållsbehov som föreligger.

Mer om fastighetsägares vård av byggnadsanknuten konst

Den byggnadsanknutna konsten intar en särställning i 1900-talets Sverige. Den finns i stor mängd över hela landet, många intressanta konstnärskap är representerade och konstverken saknar dessutom ofta motstycke i konstnärernas övriga produktion. Offentliga byggnadsanknutna konstverk utgör ett omistligt kulturarv på samma vis som äldre konstnärliga verk och historiska byggnader.

Forsknings- och utvecklingsprojekt om vård av konst

Statens konstråd har 2011–2013 drivit ett forsknings- och utvecklingsprojekt (FOU) om tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst och moderna kulturmiljöer. Projektet finansierades av Riksantikvarieämbetet.

Offentlig konst – Ett kulturarv

Vi har samlat erfarenheter och kunskap från FOU-projektet i boken ”Offentlig konst – Ett kulturarv”. Boken finns från och med hösten 2014 att köpa i bokhandeln. Du kommer också att kunna ladda ner en gratis pdf-version här på sajten.

Läs mer om Offentlig konst – Ett kulturarv

Toppbild – Samira Englund - Inheritance II, Foto: Eva Älmeberg