Menu

Lea Porsager vinnare av tävlingen Minnesvård för flodvågskatastrofen

Vinnande förslaget är Gravitational Ripples av konstnären Lea Porsager

Idéförslaget Gravitational Ripples utgår från det kosmiska fenomen som Einstein förutspådde redan år 1916. Det handlar om de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Fenomenet uppmättes vetenskapligt först hundra år senare och blev då en av 2016 års största vetenskapliga upptäckter. Idéförslaget söker förmedla de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens egen förmåga att läka och återställa sår efter plötsliga händelser. Minnesvården berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur.

Platsen är formad som en spiral som vrider sig runt sig själv genom vallar som stiger ur marken. Samma typ av dubbelspiral återfinns överallt i naturen, i galaxer, i snigelhus och i solrosor. Den kallas Fibonacci-spiralen. Utformningen gör att minnesvården smälter ihop med det omgivande landskapet. Samtidigt ger den utrymme för ett brett spektrum av olika upplevelser och känslor. På avstånd liknar den en bild, på närmare håll en skulptur och när besökaren befinner sig inne i minnesvården bildar den flera olika rum för både stillhet och rörelse. Där finns plats både för ensamhet och för gemensamma samlingar eller ceremonier.

Jordvallarna som formar dubbelspiralen är täckta av vildväxande gräs och lila blommor som besökarna kan sitta ned bland. Där finns flera olika öppningar i vallarna, markerade med stålklädda kortsidor. De ger utsikt och inblick och skapar passager och stigar, både till centrum och till mer avlägsna platser för enskildhet. De uppmanar till att hitta egna vägar, platser och upplevelser.

I minnesvårdens centrum finns en stor oval formation med ingraverade namn på omkomna i flodvågskatastrofen. Vid den finns plats att ställa ut ljus och blommor. Bredvid finns också en mindre formation som ger en översiktbild av minnesvården.

Runt minnesvården finns sittplatser för dem som har svårt att sitta på vallarna. För att alla ska kunna ta sig till minnesvården finns också en parkeringsplats alldeles vid platsen.

Bakom idéförslaget står den danska konstnären Lea Porsager. Medarbetare: Rasmus Strange Thue Tobiasen, Søren Assenholt och Synnøve B. Brøgger.

Illustration: Råformat visualiseringsbyrå i samarbete med konstnär Lea Porsager

Om Lea Porsager

Lea Porsager (f. 1981, Frederikssund, Danmark) studerade film i början av 2000-talet i Danmark och blev sedan antagen till Kungliga Danska Konstakademin där hon tog sin masterexamen i Fri Konst 2010. I Porsagers konstnärskap kombineras på ett intresseväckande sätt spiritualism med naturvetenskap. Hennes arbeten är ofta inspirerade av kvantteori, esoterism och feministisk teori. I dag är hon anställd som doktorand på Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet.

Lea Porsager har medverkat i ett stort antal internationella grupputställningar, som den 14:e Istanbulbiennalen (2015) och dOCUMENTA 13, Kassel (2012), båda curaterade av Carolyn Christov-Bakargiev. Hon har även deltagit i flertalet separatutställningar såsom National Gallery of Denmark, Copenhagen (2017), Kunstverein Göttingen, Tyskland (2015), Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Tyskland (2015), Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden, Norge (2014), med flera.

Lea Porsager har prisats med stipendier och priser, bland annat ett treårigt arbetsstipendium (2014–2016) från Danska Statens Konstfond. Hon har också deltagit i internationella residensprogram för konstnärer i Europa och Nordamerika. Hennes arbete har blivit publicerat i flertalet böcker och publikationer. Fyra böcker finns utgivna om enbart hennes konstnärskap, alla publicerade i Danmark. Lea Porsager bor och verkar i Köpenhamn.

Juryn om Lea Porsager

I april 2016 valde tävlingsjuryn fem konstnärer/konstnärsgrupper som fick uppdraget att forma varsitt idéförslag till minnesvård efter flodvågskatastrofen.

Trots sitt relativa unga konstnärskap visar Lea Porsager en konsekvens och en materialkänsla som är osviklig. Det finns en stark rumslighet i konstnärskapet som kombineras på ett intressant med eteriska kvaliteter hos naturvetenskapen och där gestaltningarna ofta relaterar till kvantfysik och energiväxlingar och där en spänning uppstår mellan energi, kraft och lätthet.

Det konstnärliga uttrycket har en direkthet med lågmälda poetiska uttryck kombinerat med kraftfulla kvaliteter som visar på goda förutsättningar för en minnesvård med de visioner som detta projekt har. Lea Porsager har inte bland sina referensprojekt visat tidigare uppdrag med sådana krav på permanens som den aktuella minnesvården har, men med tanke på konstnärens känsla för hur materialens inneboende uttryck ger sinnliga kvaliteter och hur dessa uppnås genom materialval och materialmöten är vi nyfikna på vad konstnären kan göra när hon får de utmaningar och förutsättningar som finns i just det här uppdraget.

JURYNS OMDÖME OM GRAVITATIONAL RIPPLES

Idéförslaget med motto ”Gravitational waves” är den minnesvård som juryn anser har både högst konstnärlig kvalitet/verkshöjd och bäst förutsättningar att efter vidareutveckling bli det verk som minner och berättar om flodvågskatastrofen för såväl nuvarande som kommande generationer. Förslaget har kvaliteter på flera olika nivåer vilket gör att man kan närma sig och tillägna sig verket på olika sätt. Rumsliga och landskapliga kvaliteter ryms parallellt med existentiella värden. Jurygruppen tilltalas av idéförslagets integrerande gestaltning, som tar sig an hela platsen och berör, på många plan.

Läs hela texten i juryns samlade utlåtande.

Inlämnat idéförslag

Inlämnat material från konstnär:
Plansch
Skissbeskrivning

Observera att idéförslaget förändras efter platsens förutsättningar och i fortsatt dialog med experter, anhöriga och efterlevande.

Toppbild: Illustration Gravitational Ripples: Lea Porsager/RÅformat visualiseringsbyrå. 2017