Offentlig konst som kulturarv

2018 fick Statens konstråd i uppdrag av regeringen att utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten. Uppdraget genomfördes tillsammans med Riksantikvarieämbetet. Nu är uppdraget utfört och har utmynnat i rapporten Byggnadsanknuten offentlig konst – Kunskapshöjande insatser för förvaltning av den offentliga konsten som del av kulturmiljön som är inlämnad till regeringen.
– I utredningsarbetet har vi gjort en grundlig analys av lagstiftningen inom området och resultatet visar tydligt att lagskyddet för merparten av de byggnadsanknutna offentliga konstverken i 1900-talets kulturmiljöer i Sverige är svagt, säger Henrik Orrje, administrativ chef och ansvarig för arbetet med rapporten på Statens konstråd.

Läs rapporten om byggnadsanknuten offentlig konst

Ny konstkollektion på Voksenåsen

Voksenåsen är ett litet stycke Sverige i Norge, ett kulturcentrum, en konferensanläggning och ett hotell med magnifik utsikt över hela Oslo. Anläggningen är Norges gåva till Sverige för hjälpen man fick under andra världskriget, och har en äldre konstsamling med verk av svenska och norska konstnärer. Nu har Statens konstråd hängt om och uppgraderat samlingen med nya verk som för en dialog med den äldre konsten och med Voksenåsens unika arkitektur.

Läs mer om kollektionen här

Urval av filmer

Några av våra konstprojekt

Kunskapsutveckling kring offentlig konst

På olika sätt arbetar vi med att utveckla metoder och kunskaper i arbetet med gestaltning av gemensamma rum. Inspireras av vårt arbete och ta del av fördjupande texter om hur vi jobbar med tillfällig konst, stadsutveckling, permanent konst, förmedling och pedagogik och samlingen.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till våra nyhetsbrev om offentlig samtida konst. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR under Om oss.

Ogiltig e-postadress
Skickar...
Fel vid uppkoppling mot server. Vg pröva igen om en stund.
Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.

Sök i vårt arkiv över offentlig konst

Arkivet innehåller runt 400 offentliga konstverk från Statens konstråds grundande 1937 fram till idag.

Publikationer

Läs och beställ nyutgivna publikationer från Statens konstråd men också äldre verk från vår 80-åriga historia.