Vi producerar konst
i gemensamma miljöer

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och internationellt.

Konst i hela landet

Region Värmland satsar på offentlig konst

Artikel

I Värmland pågår ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt för att stärka och utveckla bild och formområdet. I det arbetet ingår offentlig konst som är det som kommunerna själva vill lägga extra mycket krut på just nu.

Region Värmland satsar på offentlig konst

Fler tillfälliga konstprojekt – vad beror det på?

Samtal

Vi bjuder in till ett spännande samtal om vår tids offentliga konst. Idag ser vi allt fler tillfälliga konstprojekt i stadsrummet. Vad beror detta skifte på? Hör det samman med en förändrad syn på konstens roll i samhället?

Temporaritet och offentlig konst

Television Without Frontiers kommer till Luleå

Tillfälligt konstprojekt

Ett dokumentärt performance i TV-format – konstnären Andjeas Ejikssons verk Television without Frontiers kommer till Luleå. Inför visningen av verket bjuder vi in till ett panelsamtal med titeln Common grounds? – Europa på avstånd.

Television Without Frontiers till Luleå

Aktuella konstprojekt

Evig Anställning

Goldin+Senneby

Evig anställning av konstnärsduon Goldin+Senneby är ett idébaserat verk där en person kommer att få en anställning på station Korsvägen i Göteborg. Vad arbetstagaren väljer att göra formar arbetets och därmed konstverkets innehåll.

Evig anställning

Choreographies of the Social

Under två veckor i augusti 2019, i samband med Stockholms Kulturfestival, visades ett brett utbud av konst i tekniker som installation, video, performance, ljud, upplevelser, teater och en konferens.

Choreographies of the Social

Rainbow Snake

Huang Yong Ping

Rainbow Snake av konstnären Huang Yong Ping  binder samman Haga stations underjordiska plattformar med stadsrummet ovanför. Somliga delar av den gigantiska kroppen kan skymtas utifrån, genom parken, medan den största delen ligger under jord, över tågstationens plattformar.

Rainbow Snake

Nyheter

Huang Yong Ping har avlidit

Konstnären Huang Yong Ping har avlidit. Huang Yong Ping arbetade med den konstnärliga gestaltningen på nya stationen Haga i Göteborg på uppdrag av Statens konstråd och Trafikverket.
– Vad som händer med projektet nu vet vi inte riktigt, men det är vår och Trafikverkets önskan att genomföra verket. Våra tankar går till Huang Yong Pings familj och närmaste vänner, säger Lotta Mossum, curator på Statens konstråd.

Läs mer om Huang Yong Ping och hans arbete

Ny konstkollektion på Voksenåsen

Voksenåsen är ett litet stycke Sverige i Norge, ett kulturcentrum, en konferensanläggning och ett hotell med magnifik utsikt över hela Oslo. Anläggningen är Norges gåva till Sverige för hjälpen man fick under andra världskriget, och har en äldre konstsamling med verk av svenska och norska konstnärer. Nu har Statens konstråd hängt om och uppgraderat samlingen med nya verk som för en dialog med den äldre konsten och med Voksenåsens unika arkitektur.

Läs mer om kollektionen

Urval av filmer

Några av våra konstverk