Vi producerar konst
i gemensamma miljöer

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och internationellt.

HUANG YONG PING

OM SITT KONSTNÄRSKAP

Spela video

Aktuellt från Statens konstråd

Invigning: Şaneşîn av aghili/karlsson

Evenemang

Välkommen till invigningen av verket Şaneşîn i Hässelby 20 februari. Verket är resultatet av ett samarbete mellan konstnärsduon aghili/karlsson och Rådet av Enade Kreoler. Under invigningen aktiveras verket genom att texter på olika språk bränns in i stolpen tillsammans med boende i området.

 

 

Läs mer om invigningen

Konferens: Public Art in the Nordic Countries

Evenemang

Välkommen till en konferens som belyser olikheter och likheter inom den nordiska offentliga konsten idag och bland annat diskuterar de roller som den offentligt finansierade och den självinitierade konsten spelar.

Läs mer om konferensen

Ny rapport visar konstinstitutionernas nyckelroll

Artikel

Konstinstitutionerna i hela landet har en unik roll som förmedlare av det konstnärliga perspektivet mellan konstprofessionen, samhällsplanerare, lokalsamhälle, politiker och publik. Det gör dem till nyckelspelare i arbetet med gestaltad livsmiljö. Detta visar en ny rapport framtagen av Statens konstråd.

läs mer om rapporten här

Konst i hela landet

Vájaldibme – Vandring

Katarina Pirak Sikku

Katarina Pirak Sikkus tredelade Vájaldibme – Vandring bjuder in till en vandring genom historiens många lager. Verket gör det samiska urfolket synligt på campus Mittuniversitetet Östersund.

Vájaldibme – Vandring

Evig Anställning

Goldin+Senneby

Evig anställning av konstnärsduon Goldin+Senneby är ett idébaserat verk där en person kommer att få en anställning på station Korsvägen i Göteborg. Vad arbetstagaren väljer att göra formar arbetets och därmed konstverkets innehåll.

Evig anställning

Choreographies of the Social

Under två veckor i augusti 2019, i samband med Stockholms Kulturfestival, visades ett brett utbud av konst i tekniker som installation, video, performance, ljud, upplevelser, teater och en konferens.

Choreographies of the Social

Nyheter

Unik satsning på forskning om gestaltad livsmiljö

Nu är utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö öppen. Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet utlyser tillsammans forskningsmedel för att finansiera projekt som kan skapa ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.
– Utlysningen innebär en fantastisk möjlighet för konstnärer och andra yrkesgrupper att utforska hur konstnärliga processer kan skapa utrymme för reflektion, det mellanmänskliga och det sinnliga när samhällets gemensamma rum gestaltas, säger Henrik Orrje, vikarierande direktör på Statens konstråd.

Läs mer om utlysningen här

Urval av filmer

Några av våra konstverk