Äga rum i Almedalen

Kulturrådet och Statens konstråd bjuder in till frukostsamtal om regeringssatsningen Äga rum under Almedalsveckan den 4 juli. Statens konstråd berättar om sin del av satsningen, Konst händer och Kulturrådet berättar om delen Kreativa platser.

Under frukostträffen medverkar Viktoria Nguema och Simon Strömberg, projektansvariga för Kreativa platser, Lena Form, projektchef för Konst händerpå Statens konstråd samt Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tid: 4 juli kl. 8.30-9.30.
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby.

Genom Äga rum satsar regeringen 130 miljoner kronor på att stärka konst och kultur i vissa bostadsområden. Satsningen ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen.

Statens konstråd kommer genom sin satsning Konst händer att producera exempel på offentlig konst och utveckla metoder för invånarinflytande, tillsammans med de boende i 7-12 miljonprogramsområden över hela landet.

Kulturrådets bidrag Kreativa platser riktar sig till lokala samverkansprojekt som ska genomföra kulturverksamheter i bostadsområden, där de boende är med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Kulturrådet kommer att fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018 till projekt runt om i landet. Målet är att fler ska välja, skapa och ta del av kultur där de bor.

Välkommen måndagen den 4 juli klockan 8.30–9.30 i Länsstyrelsens övre trädgård i Visby. Kulturrådets respektive Statens konstråds projektansvariga medverkar och svarar på frågor.

LÄS MER
Konst händer – en del av Äga rum
Kreativa platser – en del av Äga rum

Toppbild – Foto: Ricard Estay.