Alla Dalarnas kommuner vill ha grafisk konst till skolor

09 september 2013

DALARNA. Statens konstråd överlåter grafiska verk till skolor i Dalarna i ett pilotprojekt.

För att främja barns och ungas rätt till kultur och kulturupplevelser har regeringen beslutat att Statens konstråd får överlåta grafiska verk till skolor.

PILOTPROJEKTET STARTAR NU

Grafikprojektet Dalarna lanseras på Dalarnas museum den 10 september med pressträff kl. 11.

Den 11 september håller länskonstkonsulent Jordi Arkö en föreläsning om grafik på museet och inviger också den tillfälliga utställningen med exempel på den konst som skolorna får.

VARFÖR GRAFIK?

De traditionella grafiska teknikerna har under århundraden haft stor betydelse för kommunikationen med text och bild. Datortekniken har numera tagit över många funktioner  men många unga letar efter källorna, ett ursprung. Datortekniken kopplas till handens arbete. I Grafikprojektet är tekniken närvarande men uttrycket i bilden avgörande. Skolan kommer att använda grafiken som ett verktyg och som kunskapskälla i undervisningen i bild men även i ämnen som svenska och samhällskunskap. Exempel kommer att publiceras på Statens konstråds webbsida.

PROJEKTGRUPPEN

I projektgruppen ingår Jordi Arkö och Anneli Strömberg från Landstinget Dalarna, Anne Sepännen och Annacari Jadling Ohlsson från Dalarnas Museum, Modhir Ahmed från Falu Konstgrafiska Verkstad och Alexandra Urefalk och Inger Höjer Aspemyr, Statens konstråd.

GRAFIK I HELA LANDET

Från 2014 kommer Grafikprojektet att fortsätta ut i landet. Skolornas huvudmän ansöker om att överta en kollektion med nyramade grafiska verk och förbinder sig att använda konsten i undervisningen.

Projektledare Inger Höjer Aspemyr, intendent förmedling, tel. 0768-93 94 00