Återblick 2014. Inblick 2015.

20 januari 2015

Glimtar från det vi gjort under 2014 och inblickar i vad som kommer att hända 2015. Magdalena Malm, Direktör på Statens konstråd berättar.

Toppbild – Statens konstråd. Foto: Ricard Estay.