Återlämnande av statlig inköpt konst

Viktiga regler

Om en myndighet inte längre vill ha kvar ett konstverk, ska konstverket återlämnas till Statens konstråd. Detta gäller såväl konstverk som är inköpta av myndigheten på eget anslag, konstverk som är skänkta till myndigheten eller konstverk som är inköpta och placerade på myndigheten av Statens konstråd. Detta regleras enligt förordning SFS 1990:195, §12.

Viktigt att tänka på!

Myndigheter får på inga villkor skänka bort, sälja eller förstöra konstverk. Detta gäller såväl konstverk som är inköpta av Statens konstråd eller som myndigheten själv har köpt på statliga medel och konstverk som myndigheten har mottagit som gåva.

Så gör du

• Myndigheter kan ansöka om återlämnande av konstverk till Statens konstråd, som behandlar ansökningarna vid sex beslutsmöten per år.

• Myndigheten ska använda blanketten Begäran om hävt ansvar (se länk nedan) för att återlämna konstverk till Statens konstråd. En förteckning med id-nr, konstnär, titel, huvudkategori och mått på konstverken ska bifogas ansökan.

• Om återlämnandet gäller ett större antal konstverk bör den ansökande myndigheten först ansöka om en översyn av konstverken för att bedöma konstverkens värden och förebygga skador under transport.

• Översyn av konsten beställs via blanketten Konstansökan för statliga myndigheter.

Detta händer sen

• Statens konstråd fattar beslut vid sex tillfällen per år om återlämnande av konst.

• Efter varje beslutstillfälle ger Statens konstråd en speditör (certifierad för konsttransporter) i uppdrag att kontakta myndigheten för att bestämma datum för hämtning.

• Speditören fakturerar myndigheten kostnaden för transport samt eventuell mellanlagring.

Begäran om hävt ansvar Konstansökan för statliga myndigheter

Ansökningar om hävt ansvar behandlas 6 gånger per år.

Under 2019 gäller dessa ansökningstider:

Ansök senast

2019-01-28
2019-03-25
2019-05-06
2019-08-26
2019-10-14
2019-12-02

 

Beslutsmöte

2019-01-31
2019-03-28
2019-05-09
2018-08-29
2019-10-17
2019-12-05