Brytningstiders curator Lisa Rosendahl om konst i oväntade rum

15 november 2017 öppnade utställningen Brytningstider – extrakt ur en framtida historia i Luleå. Vi ställde några frågor till Statens konstråds curator Lisa Rosendahl om arbetet med den fjärde delen i serien Industrisamhälle i förändring, som utgår från en av vår tids största samhällsförändringar, övergången från den högindustriella epoken till idag.

Under tre veckor pågår utställningen Brytningstider, hur kom det sig att det blev i Luleå?

– I Norrbotten möts gruv- och dataindustrin. Här finns även vattenkraften och rymdforskningen. Tillsammans visar de förutsättningarna för och konsekvenserna av 1900-talets svenska välfärdsbygge, och ger en försmak av var vi är på väg i framtiden. Luleå valdes för att det är Norrbottens folkrikaste stad och att vi skulle nå ut med projektet till flest människor här.

Hur har du tänkt kring val av de fyra platserna och val av konstnär/konstnärsgrupp?
– I den här utställningen är relationen mellan konstverken och visningsplatserna viktig. Valet av platser skedde i dialog med konstnärerna. Jag ville använda Luleås ikoniska 50-tals byggnader eftersom de berättar om hur samhället såg ut då, vad som ansågs vara viktigt och hur man tänkte sig framtiden. Det gamla postkontoret, i dag Vetenskapens hus, och Pontusbadet är båda ljusfyllda funkispalats som strålar av optimism och välstånd. Den övergivna försvarsanläggningen inne i Mjölkuddsberget är raka motsatsen – en spöklik påminnelse om kalla krigets rädslor och förberedelser. När konstnärernas samtida verk möter dessa historiska platser skapas en gestaltning av nuet i relation till dåtiden och hur samhället har förändrats. Vi använder oss även av två fraktcontainrar placerade mitt på gågatan Storgatan där vi installerat två verk.

– Konstnärerna valdes med tanke på deras långsiktiga engagemang i frågor som på olika sätt relaterar till utställningens tema. Jag var mån om att bjuda in konstnärer från olika generationer och platser och med olika arbetssätt för att skapa ett djup i tematiken och hur den kommer till uttryck.

Vad har varit de viktigaste aspekterna med serien Industrisamhälle i förändring?
– Det är ofta svårt att få syn på sin samtid. Det viktigaste för mig med Industrisamhälle i förändring har varit att konstnärernas verk synliggjort ett annars ganska ogripbart och immateriellt samhällsskifte som i utställningarna fysiskt fått komma till uttryck i relation till olika platser. Det möjliggör en förståelse av nuet genom både kropp, rum och tanke. Konstnärerna har producerat otroligt fina verk som jag tycker har fångat komplexiteten i vår samtid på intressanta och sinsemellan väldigt olika sätt.

Vilka möjligheter ger tillfälliga projekt, som är en form av friare format för offentlig konst?

– När konsten möter samhället belyser de varandra och öppnar upp för nya perspektiv. Att kunna jobba med konst direkt ute i samhället skapar möjligheter att rikta människors uppmärksamhet mot saker i vardagen som man annars kanske inte tänker så mycket på, men som påverkar oss på djupet.

Och slutligen, varför ska man inte missa Brytningstider?
– Brytningstider är en ovanlig utställning på så sätt att den relaterar till staden och sammanhanget där den visas. Den skulle inte gå att göra på samma sätt någon annanstans. Ta tillfället i akt och upplev Norrbotten sett genom nio skarpsynta konstnärers ögon – jag lovar att de kommer att få dig att tänka till.

Utställningen i Luleå pågår 15 november till 3 december, 2017

> Läs mer om konstnärerna och konstverken här