Depositioner från statliga och ickestatliga museer

Depositioner (långtidslån) från statliga museer som till exempel Nationalmuseum och Moderna Museet innefattas inte av Statens konstråds tillsynsverksamhet. För depositioner har myndigheten separata låneavtal med långivaren.

Villkoren för statliga myndigheter lån av konstföremål från statliga och ickestatliga långivare regleras bland annat i förordningen (1984:535) om statliga myndigheters lån av konstföremål för lokalutsmyckning.

Bra att tänka på!

• Myndigheten ansvarar för att ta reda på vilka ekonomiska ersättningskrav långivaren har på myndigheten vid skada, förlust eller stöld.

• Myndigheten kan givetvis använda Konstdatabasen för att även registrera depositioner från museer i syfte att förenkla inventering och riskhantering.