En konstkollektion på kontoret!

Till vardags handlar vårt arbete med konstkollektioner om verk på andras arbetsplatser, men nu har vi fått konst även till vårt eget kontor.  Ett av verken är Jakob Simonsons modell av sin ateljé, Camera, i skala 1: 10 cm. Att kika in i den spegelklädda ateljén är som att titta i ett kalejdoskop.  Med alla oändliga vinklar och perspektiv tänker vi oss också att vi får möjlighet att blicka in i konstnärens huvud. Temat för konstkollektionen, som bara stannar här på kontoret i två år, är ”Att våga”. När vi har kollegor, beställare och gäster på besök vill vi att verken ska inspirera dem och visa hur man kan tänka och göra med konst på myndigheter.