”Enprocentregeln – Ingen regel utan undantag”, rapport om hur besluten går till

18 december 2013

Konstnärsnämnden publicerar idag rapporten ”Ingen regel utan undantag” som handlar om hur besluten bakom den konstnärliga gestaltningen av vår offentliga miljö går till. Rapporten är framtagen tillsammans med bland andra Statens konstråd.

Ingen regel utan undantag kan ses som en vägledning i att arbeta med enprocentregeln. Rapporten belyser frågor som hur arbetet bedrivs idag och hur samverkan mellan offentliga och privata aktörer ser ut.

ENPROCENTREGELN

Principen enprocentregeln anger att en procent av den samlade kostnaden vid offentligt finansierad ny-, om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Regeln är oerhört värdefull eftersom den öppnar upp möjligheter att få medel till konstnärlig gestaltning genom nybyggnation.

Mer om rapporten och ladda ner från Konstnärsnämnden

Toppbild – Illustration: Karin Sunvisson.