Johanna Billing: "Ett utforskande av offentlig konst"

Konstnären Johanna Billing planerar under våren 2018 för ett performativt verk, ett videoverk samt ett bestående fysiskt verk på Råslätt.

Verken tar avstamp i den lokala dansgruppen Mix Dancers, en grupp av självorganiserade unga kvinnor som sedan 12 år tillbaka driver sin egen dansgrupp samt dansskolan Mix Dancers Academy för unga tjejer. Projektet tar upp frågor kring deras utmaningar som ideell verksamhet i regionen samt deras tankar om framtiden.

— Projektet kan ses som ett utforskande av offentlig konst, dess potential i olika medium samt offentliga rum; kanaler och platser, säger Johanna Billing.

Tillsammans arbetar de fram en koreograferad händelse som genom musik, dans, rörelse och skulpturala element kommer äga rum ute bland husen på Råslätt. Detta kommer samtidigt att fotograferas och filmas för att bland annat användas i det videoverk som kommer presenteras under 2018.

> Senaste nytt om Konst händer, Råslätt

Konst händer

RÅSLÄTT ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.