Konst i boendemiljöer

Renoveringar, nybyggnation och förtätningar i boendemiljöer riskerar att medföra stora utmaningar i samhället. Hög kvalitet som säkrar samhällenas hållbarhet blir därför avgörande inte bara i byggprocesserna utan i minst lika hög grad i de aspekter som påverkar människors livsmiljöer. En av de aspekterna är gestaltningsfrågan.

Den offentliga konsten har en viktig roll att spela för att bostadsmiljöer ska få en genomtänkt gestaltning och för att stärka estetiska och sociala värden. De nya områden som ska byggas kommer liksom 1900-talets bostadsområden att stå i generationer.

Höjd livskvalitet
Konst i boendemiljöer bidrar starkt till en upplevelse av att platsen är unik. Det är inte minst en väsentlig kvalitet i storskaliga boendemiljöer. Konsten kan ta till vara både platsens historia, dess utveckling och de värden och styrkor som finns där idag. När konsten integreras i människors närmiljö skapar den möjlighet till meningsfulla upplevelser i vardagen vilket höjer livskvaliteten i området. Konsten har historiskt varit ett sätt att markera värde – att visa på en plats betydelse. Detta gäller också idag.

Perspektiv och möjligheter

Konsten kan bidra till nya, och förstärka befintliga värden, bygga unik identitet och känsla av tillhörighet. Konsten kan ta vara på invånarnas perspektiv och frågor, integrera deras unika kunskap om områdena och på så sätt skapa stolthet och ägandeskap. Och inte minst, konsten kan skapa meningsfulla kulturupplevelser för människor i deras vardagsmiljöer. Konstnärernas sätt att arbeta kan integreras i stadsutvecklingsprocesserna och tillför dem samtidigt andra perspektiv och metodutveckling.

Offentlig konst i boendemiljöer

Sverige står inför en investering i nya boendemiljöer i en omfattning som vi inte har sett sedan miljonprogrammet byggdes. Renoveringar, nybyggnation och förtätningar riskerar att medföra stora utmaningar i samhället. Hur skapar vi en hållbar utveckling?