Konst i offentliga rum ännu mer aktuell i politiskt osäkert läge

04 december 2014

Konsten i de offentliga rummen, den som når människor där de befinner sig, är ännu mer aktuell i det här politiskt osäkra läget, säger Magdalena Malm i SVT Kulturnyheterna som en kommentar till vad som händer nu.

I och med att regeringens budgetproposition föll i Riksdagen har Statens konstråd inte fått något särskilt uppdrag i miljonprogramsområdena. Vi fortsätter vårt arbete med konst i offentliga rum. Flera aktuella projekt rör boendemiljöer i olika delar av landet, bland annat i miljonprogramsområden. Grunden för Statens konstråds uppdrag är att konsten ska vara till för alla och att den är en viktig del i samhällsbygget.

Om förslaget till uppdrag i budgetpropositionen.

Toppbild – Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd, foto: Guowei Yang.