Konst som skapar debatt

Samtal
Art Lounge
Hälsingegatan 45 i Stockholm

Tisdag 29 april, kl. 18:00–19:30

Fri entré

Statens konstråd bjuder in till en diskussion om konst i offentliga rum som skapar debatt och kontrovers. Samtalet kommer att kretsa kring frågor om de bakomliggande orsakerna, vilken frihet konsten kan ha på de gemensamma platserna samt hur hård kritik kan vändas till fördjupade samtal.

FRÅGOR VI LYFTER

Var går gränsen för konstens frihet i de offentliga rummen? På vilka sätt kan man hantera motstridiga åsikter och tillåta kritik och diskussion? Vilka hänsyn behöver man ta till en publik som inte bett om att få ta del av ett konstverk? Vilken roll spelar media för hur debatter utvecklas? Hur kan man förstå de sammanhang man befinner sig i och samtidigt försvara konstens integritet?

Jonas Dahlberg som står mitt i debatten om Utöya monumentet och Carolina Falkholt som blivit mest omdebatterad i Sverige på senare tid kommer att medverka. Lars-Göran Ståhl är politiker i Gävle och har lång erfarenhet av att både värna konstens integritet och visa förståelse för medborgarnas perspektiv.

Medias roll är central i de diskussioner som konst i offentliga rum väcker. Björn Wiman är inbjuden att belysa de mekanismer som ligger bakom när konsten blir slagfält för åsikter och känslor, vad skapar en nyhet och hur påverkas beslutsfattare? Inger Höjer Aspemyr, som stått mitt i många kontroversiella diskussioner deltar också.

Statens konstråd fortsätter att undersöka offentliga rummens möjligheter och i samtalet om konst som skapar debatt är Magdalena Malm moderator.

MEDVERKANDE

Jonas Dahlberg, konstnär
Carolina Falkholt, konstnär
Lars-Göran Ståhl (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Gävle
Björn Wiman, kulturchef, Dagens Nyheter
Inger Höjer Aspemyr, intendent förmedling, Statens konstråd

Moderator

Magdalena Malm, direktör,  Statens konstråd

Twitter: #skprogr2014
Inspelning:
Programmet filmas och går att se i efterhand här på sidan.

P.S. För den som vill fortsätter vi efter programmet till Grappa Bar och Matsal på S:t Eriksgatan 86 i Stockholm.

Toppbild – Foto: Guowei Yang.