Konsten & Publiken – ett uppdrag för demokratibranschen?

01 oktober 2014

Vi släpper boken ”Konsten & Publiken – ett uppdrag för demokratibranschen?” på Samtidskonstdagarna i Umeå!

”Konsten & Publiken – ett uppdrag för demokratibranschen?” är ett bokslut för det nationella KOP-nätverket, ett samlat forum för kompetensutveckling, utbyte och inspiration om bildkonstens möten med publiken.

I boken finns aktuella exempel på utmaningar i mötet mellan bildkonst och omvärld och vad ett publikstrategiskt arbete kan innebära, samt forskning, tillbakablickar och visioner om vad som kan vänta i framtiden.

I KOP-nätverket ingår Moderna Museet, Nationalmuseum, Region Västra Götaland, Region Skåne, Riksutställningar och Statens konstråd.

Hashtag: #samtidskonstdagarna #KOP14

Toppbild – KOP 2014