Konstfrämjandets Bror Ejves stipendium till Kerstin Bergendahl och projektet PARK LEK!

24 september 2014

Årets Bror Ejves stipendium går till konstnären Kerstin Bergendahl för hennes arbete i projektet PARK LEK, en del av stadsutvecklingsprocessen i Hallonbergen och Ör i Sundbyberg utanför Stockholm.

Stipendiet delas ut av Konstfrämjandet, som skriver:

När förändrade en konstnär kommunala planeringsprocesser senast? Bror Ejves stipendium 2014 om 20.000 kr tilldelas konstnären Kerstin Bergendal för arbetet med PARK LEK, där hon använt sig själv som en ”tvärgångare” mellan grupper av människor, platser och styrmodeller.

PARK LEK är en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, där 13 projekt runt om i landet prövade nya idéer och lösningar för gestaltningen av våra gemensamma rum. Uppdraget drevs 2010–2013 av Statens konstråd tillsammans med Boverket, Riksantikvarieämbetetoch Arkitektur- och designcentrum.

Mer om PARK LEK

Mer om Bror Ejves fond

Toppbild – Foto: Jean-Baptiste Beranger.