Konstnärer möter beställare: Konstnärsfokus i Karlstad

11 maj 2015

Statens konstråds modell för möten mellan konstnärer och uppdragsgivare drivs numera i egen regi av aktörer runt om i länen. Torsdag 21 maj är det dags för Konstnärsfokus i Karlstad, ett initiativ av Landstinget i Värmland, i samarbete med Konstnärscentrum mitt och Statens konstråd .Här får värmländska konstnärer  presentera sig för beställare och köpare, och utveckla möjligheter till uppdrag och försäljning.  Från Statens konstråds är curatorerna Peter Hagdahl och Kristina Möster Nilsson är på plats för att träffa konstnärernaInger Höjer Aspemyr, intendent för förmedling, har ansvarat för utformningen av modellen som sedan spridits vidare ut till kommuner och landsting.–  Det är väldigt roligt att beställare och konstnärsorganisationer i länen använder sig av våra väl utarbetade metoder men självklart anpassar dem till det som passar just dem. Numera bjuds Statens konstråd in som samarbetspartner vid presentationerna och jag har ofta rollen som rådgivare till arrangörerna. För oss på konstrådet är det självklart väldigt intressant att se hur länen och kommunerna arbetar med möten mellan konstnärer och beställare.

Konstnärsfokus genomför på landstingshuset i Karlstad. Modellen har hitintills använts i Statens konstråds samarbeten med Norrköpings konstmuseum, Östergötlands läns landsting, Eskilstuna konstmuseum, Sörmlands läns landsting, Kulturens Hus i Luleå och Norrbottens landsting.

Toppbild – © 2005 Jenny Holzer, courtesy Artists Rights Society (ARS), NY.