Korsdrag månad för månad

MAJ–JUNI

Planering och förberedelser

Statens konstråd vill undersöka hur unga människor ser på offentliga rum och konst. Annica Adsenius och Inger Höjer Aspemyr påbörjar planeringen av projektet. De vill arbeta mer fördjupat än tidigare och under längre tid med frågeställningen.

Inger Höjer Aspemyr har också med sig erfarenheterna från webbtävlingen Plats för mig! som handlade om ungas upplevelse av gemensamma offentliga platser. Ungdomar över hela landet laddade upp bidrag på Statens konstråds webb i form av foton, filmer och texter. Verken visades sedan under två månader på Kulturhuset/Stadsteaterns öppna ungdomsverksamhet Lava.

I sin planering utgår Annica Adsenius och Inger Höjer Aspemyr ifrån kursplanen för Estetiska programmet på gymnasiet. De involverar och förankrar planerna med ledningen på Statens konstråd och med skolledningen. För att frigöra längre arbetspass för eleverna sammanlänkas till viss del tre olika kurser.

Metoderna för uppföljning och utvärdering förbereder de redan nu innan projektet startar. Hela Korsdrag kommer att utvärderas men även varje delmoment ska följas upp genom rapporter från eleverna. Styrdokumentet från Statens konstråd är handlingsplanen för arbete med unga (2011-2014).Projektet får namnet Korsdrag.

Inger Höjer Aspemyr: Att förankra och involvera skolledningen tidigt i planerna för både större och mindre projekt är förutsättningen för att lyckas. Det är också bra att förbereda metoderna för utvärdering i ett tidigt skede.

AUGUSTI–OKTOBER

Vandring vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Campus Valhallavägen

Starten på projektet för eleverna är en vandring med Annica Adsenius och Inger Höjer Aspemyr vid Kungliga Tekniska Högskolan, Campus Valhallavägen, i Stockholm. Det är en miljö där konst och arkitektur har integrerats och kompletterat varandra kontinuerligt, sedan mer än hundra år tillbaka. Fortfarande byggs det nytt på platsen och det konstverk som planeras vid tidpunkten för elevernas besök är Jonas Dahlbergs ljudverk för nya Arkitekturskolan. Vandringen görs bland annat med frågan om hur konstens roll på KTH har förändrats under ett sekel.

Inger Höjer Aspemyr: Platser där konst, byggnader och kanske natur från dåtid och nutid möts kan hittas nästan var som helst, inte alls bara i storstäder. Området där man gör en vandring kan vara mycket litet och koncentrerat och ändå vara väldigt intressant för frågan om hur konst, arkitektur och miljö samspelar och påverkar varandra. Se även exemplet på en elevuppgift.